Commentaar

Praktijktests

Als de overheid zwaar investeert in arbeidssystemen als dienstencheques en daarbij expliciet stelt dat discriminatie daar geen plaats heeft, en als diezelfde overheid vervolgens zwart op wit te lezen krijgt dat er wel degelijk gediscrimineerd wordt en zelfs nog net iets meer door de eigen instellingen als het OCMW, dan zou je een behoorlijk gespierde reactie verwachten.

Liesbeth Van Impe

Verontwaardiging over de bereidwilligheid van dienstenchequebedrijven om geen allochtone poetsvrouw te sturen, was er alvast voldoende. Meer nog, sommigen willen zelfs echt iets ondernemen. Open VLD komt ­terecht tot de conclusie dat niet het Minderhedenforum, maar de overheid zelf praktijktests zou moeten organiseren, al was het maar om de objectiviteit te waarborgen.

Dat het met de overtredende bedrijven zelf niet meteen zou lukken, bleek naast de geconstateerde overtredingen al uit hun reactie eens ze betrapt waren: Het is de klant, meneer. Begrijp: zolang die ons vraagt de wet te over­treden, kunnen we niet anders. Zelfs als een derde van de bedrijven er wel in slaagt om weerstand te bieden en sommigen zelfs behoorlijk en met succes investeren om de vooroordelen weg te werken.

Maar niet de hele regering zit op dezelfde lijn en zeker niet de N-VA- ministers die verondersteld worden in te ­grijpen. Liesbeth Homans van ­Gelijke Kansen roept slachtoffers op om een klacht in te dienen. Spijtig genoeg weten de slachtoffers niet dat ze al bij voorbaat geen kans maakten.

Minister van Werk Philippe Muyters wil dan weer ­responsabiliseren en sensibiliseren, maar vindt ­praktijktests een stap te ver. Ook al worden die door ­Europa aanbevolen. Ook al zijn ze in dit geval niet ­intrusiever dan enkel te weten komen wat er aan de hand is. Ook al blijken de eigen instellingen tot nu ­bijzonder immuun te zijn voor responsabilisering.

Sensibilisering is goed, maar soms sensibiliseren we ons de pleuris. Soms is responsabiliseren een lang woord om uit te leggen dat je eigenlijk niets doet. ­Trouwens, gelooft iemand dat pakweg bobcampagnes ooit gewerkt zouden hebben als we naast de affiches geen agent met een alcoholtester hadden gezet? En het grootste probleem van Muyters: zonder de praktijktest van het Minderhedenforum had hij niet eens geweten dat er iets te responsabiliseren viel.