Vakbonden en Test-Aankoop vol onbegrip over plan om mes te zetten in aanvullend pensioen

Vakbonden en Test-Aankoop vol onbegrip over plan om mes te zetten in aanvullend pensioen

Ferre Wyckmans, algemeens secretaris van LBC-NVK. Foto: put

Het voorstel van verzekeringskoepel Assuralia om het gegarandeerd rendement voor aanvullende pensioenen te verlagen, is bij de vakbonden en Test-Aankoop in het verkeerde keelgat geschoten. 'Dit kan alleen maar worden bestempeld als contractbreuk', reageren de eersten. 'Geef geen gehoor aan dit lobbywerk', klinkt het dan weer bij de consumentenorganisatie.

Assuralia heeft de regering gevraagd om alle bestaande contracten inzake aanvullend pensioen in de privésector open te breken, zo raakte woensdagochtend bekend. De verzekeringskoepel wil dat voor alle toekomstige stortingen het gegarandeerde rendement zakt, van 3,25 procent naar 0,4 procent. Dit zou betekenen dat iedereen op zijn of haar aanvullend pensioen zou moeten inleveren, en de bedragen kunnen oplopen. Wie bijvoorbeeld pas in zo’n groepsverzekering is gestapt, zou bij een jaarlijkse storting door de werkgever van 2.000 euro niet langer 162.000 euro krijgen bij pensionering, maar slechts 86.000 euro, dus zowat slechts de helft daarvan.

'Risico's worden afgewendeld op verzekerden'

‘Compleet onaanvaardbaar’, reageert Ferre Wyckmans, algemeen secretaris van de christelijke bediendenbond LBC-NVK, woensdag in een reactie. 'In bijna alle gevallen maken deze aanvullende pensioencontracten deel uit van het conventionele loonpakket. Het gaat immers om een vorm van uitgesteld loon, dat tot stand komt omdat werknemers afzien van onmiddellijke loonaanpassingen. Door het gegarandeerde rendement echter te verlagen, wentelen ze het risico dus op de verzekerden. Ze handhaven hun premiebedragen, maar willen de garanties fundamenteel verlagen.’ 

Ook de socialistische bediendenbond BBTK is niet te spreken over de vraag van de verzekeraars. 'Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de verzekeraars, in navolging van de banken, hun klanten – in dit geval de werknemers – willen laten opdraaien om hun winstcijfers aan te houden of te verbeteren', klinkt het in een persbericht.

En ook Test-Aankoop ziet niet in waarom het mes moet worden gezet in het aanvullend pensioen. Want zowel marktleider AG Insurance als AXA, een andere grote speler, hebben al laten weten momenteel geen probleem te hebben om te voldoen aan het verplichte minimumrendement opgelegd in de Wet op de Aanvullende Pensioenen. ‘Op korte termijn zullen werkgevers niet of nauwelijks moeten bijpassen om het gewaarborgd rendement te waarborgen’, klinkt het. 

'Timing ongepast'

Het is volgens de consumentenorganisatie dan ook fout enkel te kijken naar het niveau van de huidige rentevoeten. 'Werkgevers moeten het minimumrendement van 3,25 procent of 3,75 procent bovendien niet elk jaar opnieuw halen. Dit wordt meestal verrekend over de totale duur van het contract', klinkt het. 

De BBTK wijst er ook op dat het sociaal overleg over de thematiek eigenlijk nog moet beginnen, en dat het voorstel dus ook qua timing vrij ongepast is. 'In de Pensioencommissie (die net is opgericht, nvdr.) zal er de komende maanden en jaren druk worden overlegd over de toekomst van de pensioenen in België. Daarom mag er nu geen voorafname komen via een eenzijdig besliste vermindering van het wettelijk rendement op de aanvullende pensioenen', klinkt het. 

'Pensioenminister moet dit afwijzen'

De socialistische vakbond zal zich naar eigen zeggen dan ook met alle middelen verzetten tegen deze 'contractbreuk'. 'Het wettelijk rendement van de nieuwe en bestaande contracten moet worden behouden', klinkt het.

Het LBC-NVK vraagt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) dan weer de vraag van Assuralia af te wijzen. 'Op die manier worden de conventionele en contractuele garanties van de werknemers gehandhaafd en beschermd.’

 

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees