Vijf grafieken die het enorme sluikstort-probleem in Gent aantonen

Vijf grafieken die het enorme sluikstort-probleem in Gent aantonen

Foto: fvv

Gent - De eeuwige strijd tegen sluikstort en zwerfafval is nog lang niet gewonnen in Gent. Integendeel, vorig jaar haalde Ivago 623 ton sluikstort op in de stad, de grootste hoeveelheid ooit. Een nieuw actieplan 'Proper Gent' moet de strijd nieuw leven in blazen. Statiegeld op blikjes, extra politieacties, ondergrondse containers, nieuwe afvalkorven... Ideeën genoeg, en of het nodig is.

Om de moeilijke strijd tegen sluik- en zwerfafval een nieuwe adem te geven lanceert Groen-schepen en Ivago-voorzitter Tine Heyse het actieplan Proper Gent. De opzet van het nieuwe actieplan is duidelijk: de stad wil de afvalproblematiek onder controle krijgen. Want dat is nu niet bepaald het geval, tonen deze vijf grafieken duidelijk aan.

'Helaas zijn er nog altijd mensen die zich niks aantrekken van de vele inspanningen van Ivago en achteloos omspringen met zwerfvuil of sluikstorten', zegt Heyse. 'Met dit plan willen wij een krachtig signaal geven dat dit zo niet langer verder kan. Naast sensibiliseren en opruimen zullen we ook repressief optreden tegen overtreders.'

1. Er is nog nooit zoveel sluikstort opgehaald in Gent als vorig jaar

Ivago heeft nog nooit zoveel sluikstort moeten ophalen als in 2014: 623 ton. Dat is meer dan dubbel zoveel als tien jaar geleden in 2005. 'Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren blijven sluikstort en zwerfvuil een probleem', klinkt het in het actieplan Proper Gent. Forse cijfers, maar klein bier vergeleken met Antwerpen, waar vorig jaar meer dan 8.000 ton sluikstort werd opgehaald.

Gent wil bij Vlaanderen ijveren voor statiegeld op blikjes en PET-flessen. De stad wil ook dat Vlaanderen de inhoud van de PMD-zak aanpast zodat alle types van plastic er in verzameld mogen worden. 'Het systeem is nu te ingewikkeld', klinkt het. 'Uit tellingen blijkt dat ongeveer dertig procent van het aantal sluikstortmeldingen bestaat uit foutief aangeboden afval in reglementaire zakken, waarvan het grootste deel PMD.'

2. Gent haalt het streefdoel van haar eigen netheidsbarometer al jaren niet

Om de netheid in Gent te meten stelde de Stad zelf een 'netheidsbarometer' op, een indicator die het aanwezig zwerfvuil, sluikstorten, overvolle afvalkorven en foutief aangeboden afval meet in 65 straten. Het streefdoel is de barometer boven de grens van 88 procent houden. Maar de realiteit is dat dit sinds 2008 maar één keer gelukt is, in 2010.

Heyse kondigt in het actieplan Proper Gent aan dat elke wijk vanaf nu één keer per jaar een ‘mini-make-proper’ krijgt. De website www.sluikstort.gent moet hét meldpunt worden en elk jaar zal er minstens één experiment zijn rond sluikstorten, zoals vorig jaar in het Kokerpark. Bij bepaalde hoogbouwlocaties en in enkele wijken komen er ook ondergrondse afvalcontainers. Het opzet is om 225 containers te plaatsen de komende vijf jaar.

3. Er worden massaal sluikstorten gemeld bij Ivago

Het aantal gemelde sluikstorten is geëxplodeerd. In totaal kreeg Ivago vorig jaar 24.304 meldingen van sluikstorten. Dat zijn er meer dan 66 per dag. En twee keer zoveel als in 2011, toen er ongeveer 11.000 meldingen waren. Er wordt het meest gesluikstort in de wijken Rabot-Gasmeterlaan, Voormuide, Muide, Meulestede, Sluizeken, Sint-Bernadette en de Bloemekenswijk. Uit die wijken kwamen er in 2014 maar liefst 8.483 meldingen binnen.

Om de strijd tegen sluikstorten te versterken krijgt de Gentse politie een extra camera voor observaties om sluikstorters te betrappen. 'Het actiegebied wordt ook uitgebreid naar de Macharius- en Bloemekenswijk', zegt Heyse in het actieplan.

4. Sluikstort en zwerfafval is ergernis nummer één bij de Gentenaars

De Gentenaars storen zich massaal aan sluikstort, zwerfafval en hondenpoep op straat. Dat blijkt uit het meest recente leefbaarheidsonderzoek van Stad Gent, een enquête bij 2.350 inwoners. 'Zwerfvuil is in elk stadsdeel de meest storende vorm van hinder', klinkt het in het actieplan.

Om de motivatie en het gedrag van sluikstorters beter in kaart te brengen gaat Stad Gent samen met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM een onderzoek uitvoeren in Gent, kondigt Heyse aan in het actieplan Proper Gent. Deze legislatuur komt er ook een plan om de meer dan 2.500 afvalkorven in Gent te vervangen door nieuwe exemplaren, liefst met een bakje voor sigarettenpeuken.

5. Het aantal GAS-boetes stijgt, maar de inkomsten dalen

Vorig jaar werden er meer dan 700 GAS-boetes uitgeschreven voor sluikstorters, een record. Maar het aantal boetes dat ook effectief betaalt wordt daalde vorig jaar. Het probleem is dat mensen die 'onvermogend' zijn geen GAS-boete kunnen en moeten betalen. Hen een alternatieve sanctie opleggen, zoals een opkuisactie, is wettelijk niet mogelijk.

Gent wil daarom dat de GAS-wet aangepast wordt zodat sluikstorters die een boete krijgen maar al in armoede leven, niet aan een alternatieve sanctie kunnen ontsnappen. ‘Armoede mag geen reden zijn om te sluikstorten’, zegt Heyse. 'Wie nu kiest voor een boete en onvermogend is, ontloopt zo zijn straf.'

Anderstalige nieuwe Gentenaars zullen ook extra duidelijk gemaakt worden hoe de afvalophaling werkt in Gent, indien nodig in hun eigen taal via de brugfiguren in de wijken. Er komen ook extra acties specifiek gericht op studenten en jongeren.

'Pakkans moet omhoog'

Het nieuwe actieplan werd woensdagavond voorgesteld op een themacommissie van de Gentse gemeenteraad. Sandra Van Renterghem (N-VA) merkte op dat ze via een collega bij de Vlaamse regering had vernomen dat minister Schauvliege 'tegen de zomer klaar zou zijn met voorbereidend studiewerk over statiegeld (op PET en blik, nvdr.)'.

Van Renterghem zei ook dat N-VA 'op zijn honger blijft zitten'. 'Het hoofdstukje repressie in het actieplan is heel erg kort. En het bevat heel weinig nieuwe maatregelen. De pakkans voor sluikstorters moet omhoog, maar dat wordt niet eenvoudig op deze manier.'

'De laatste zes jaar is de tonnage van opgehaalde sluikstorten met dertig procent gestegen. We zullen dus uit een ander vaatje moeten tappen' merkte Gert Robert (N-VA) op. 'In het actieplan staan heel veel acties over sensibilisering en communicatie. Maar gaat dat nu echt die trendbreuk brengen?'

Sigarettenpeuken

Astrid De Bruycker (sp.a) stelde woensdag ook voor om vanuit de Stad een 'brede boodschap' te geven dat het niet oké is om peuken op de grond te gooien. 'Dat is echt een miserie. Die peuken zijn overal. In Lier heeft men bijvoorbeeld een maand een sensibiliseringsactie gedaan naar rokers die een peuk op de grond gooiden. Na die maand werden er boetes uitgeschreven, Zouden we dat in Gent ook niet kunnen doen?'

'Een goede suggestie', volgens Heyse. ' We zijn van plan om peukenpalen in te zetten. Misschien kunnen we dat koppelen aan acties. Boetes geven en mensen betrappen is natuurlijk nog een ander paar mouwen.'

Corrigeer

NIEUWS