Inschrijvingsgeld voor niet-Europese studenten gaat omhoog

Inschrijvingsgeld voor niet-Europese studenten gaat omhoog

Foto: belga

Nadat eerder de studiegelden voor de Vlaamse studenten aan de universiteiten en hogescholen de hoogte ingingen, zal vanaf academiejaar 2015-2016 ook het inschrijvingsgeld voor een masteropleiding stijgen voor studenten afkomstig uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het is al een tijdje aan de universiteiten zelf om hier al dan niet voor te kiezen, en de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, de UHasselt en de VUB hebben dit nu ook effectief gedaan. De UGent neemt binnenkort een beslissing.

Het was de Leuvense studentenkrant Veto die aan het licht bracht dat het studiegeld vanaf volgend academiejaar stijgt voor niet-EER studenten aan verschillende faculteiten van de KU Leuven. ‘Aan de faculteiten Economie en Bedrijfswetenschappen, Ingenieurswetenschappen, Industriële Ingenieurswetenschappen en Geneeskunde worden de Engelstalige masters voor niet-EER studenten duurder. Net als de master European Studies’, zo bevestigt Jan Raeymaekers, diensthoofd Onderwijsprocessen en -organisatie van de universiteit.

Aanleiding voor de verhoging was de algemene herziening van de studiegelden naar aanleiding van de besparingsronde bij de Vlaamse overheid, luidt het. ‘De steeds groter wordende groep niet-EER studenten verdient bijzondere aandacht op het vlak van omkadering, gewoontes en begeleiding. Enkele faculteiten hebben daarom eind januari met deze verhoging ingestemd tijdens de academische raad. Al is het niet de bedoeling om de gaatjes in het budget toe te stoppen', benadrukt hij. 

Daarnaast speelde ook het internationale prestige van de universiteit een rol, geeft Raeymaekers toe. 'Internationaal vergeleken is onze prijs-kwaliteitverhouding bijzonder goed. Alleen heerst er bij veel buitenlandse studenten de perceptie dat goedkoop onderwijs niet goed kan zijn', klinkt het. Hij benadrukt ook dat de invoering van het verhoogd inschrijvingsgeld geleidelijk aan zal gebeuren, en dat er variaties mogelijk zullen blijven. Bijvoorbeeld voor studenten uit derdewereldlanden.

'In lijn met verhoging van studiegeld voor Vlaamse studenten'

De KU Leuven is echter niet de enige universiteit die deze beslissing neemt. Ook aan de UAntwerpen stijgt het inschrijvingsgeld voor niet-EER studenten voor een aantal Engelstalige masters. 'Het basisinschrijvingsgeld stijgt van 2.500 tot 2.828 euro. In lijn met de verhoging van het studiegeld voor de Vlaamse studenten', zegt woordvoerer Peter De Meyer. 

En ook voor niet-EER studenten die de master Rechten en Informatica aan de UHasselt willen volgen, gaan de prijzen net als voor de gewone studenten omhoog. Ze moeten er 890 euro betalen, plus een jaarlijkse verzekering van 360 euro. Let wel: voor het tUL-programma, waarvoor de UHasselt een samenwerking met de Nederlandse universiteit in Maastricht heeft, blijft het inschrijvingsgeld wél gelijk, op 2.311 euro. ‘Dit is niet verhoogd, omdat het gebaseerd is op de prijzen in Maastricht’, zegt woordvoerder Koen Santermans. 

Aan de VUB in Brussel stijgt het vaste bedrag dan weer van 1.450 euro tot 1.622 euro. De prijs per studiepunt gaat van 25 euro naar 27,5 euro. De UGent is de enige die nog geen beslissing nam. Dit zal de komende weken gebeuren.

Corrigeer

NIEUWS