Nog geen beslissing over lot van juf ‘De Blokkendoos’

Nog geen beslissing over lot van juf ‘De Blokkendoos’

Foto: BELGA

Antwerpen -

De raadkamer in Antwerpen heeft zich donderdag gebogen over het vermeende kindermisbruik door een juf in kleuter- en basisschool ‘De Blokkendoos’ op het Antwerpse Kiel. Het parket vordert de buitenvervolgingstelling van de juf. De ouders die klacht indienden, willen haar verwezen zien naar de correctionele rechtbank. De raadkamer doet op 26 maart uitspraak.

Het vermeende misbruik veroorzaakte behoorlijk wat heisa. Alles begon in juni 2013 met een moeder die ongepast gedrag bij haar zoontje opmerkte. Het kind beweerde dat zijn kleuterjuf intieme spelletjes met hem en andere kindjes had gespeeld.

De ouders stapten naar de directie, maar kregen daar niet de respons die ze verwachtten. Er volgde een dagenlang en steeds groter wordend protest aan de schoolpoorten tot er uiteindelijk beslist werd om de kinderen een week eerder met vakantie te sturen.

Onvoldoende aanwijzingen van schuld

Vier ouderparen dienden namens hun vier kinderen klacht in met burgerlijke partijstelling. Er volgde een gerechtelijk onderzoek, maar dat leverde geen of onvoldoende aanwijzingen van schuld op. Het parket vraagt de raadkamer dan ook om de juf buiten vervolging te stellen.

Op de zitting waren zowel de juf als de ouders aanwezig. ‘Er is uitgebreid gepleit en de raadkamer heeft kennis genomen van alle argumenten. Wij menen dat er genoeg aanwijzingen in het dossier zitten om de juf door te verwijzen naar de rechtbank’, zegt advocaat Abderrahim Lahlali, die voor twee ouderparen optreedt.

De advocaat had bij de vorige zitting in september nog bijkomende onderzoeksdaden gevraagd, maar de onderzoeksrechter was daar niet op ingegaan. Lahlali was in beroep gegaan, maar de kamer van inbeschuldigingstelling had toen eveneens geoordeeld dat het onderzoek al uitvoerig genoeg gevoerd werd.

De juf heeft het vermeende misbruik altijd ontkend en diende zelf klacht in voor de lasterlijke aantijgingen van de ouders.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees