Machelen verduidelijkt positieve houding Uplace

Machelen -

Het gemeentebestuur van Machelen bepleit in alle heisa die momenteel rond Uplace heerst, de voordelen van het megawinkelcomplex.

‘In die heisa worden velen gehoord, maar niet de gemeente waar het project gerealiseerd wordt’, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef (SP.A). Daarom willen de gemeenteraadsfracties van SP.A - Spirit - Groen, Open VLD en CD&V verduidelijken waarom Machelen wel voorstander is van het Uplace-project.

De gemeente is overtuigd van het belang van dit project voor de reconversie van de oude industriezone Machelen-Vilvoorde en de hefboomfunctie die een dergelijk project kan hebben voor de regio.

‘Uplace zal een dynamiek op gang brengen die de herwaardering van de volledige bedrijvenzone Machelen-Vilvoorde in een stroomversnelling brengt. Bovendien blijkt uit studies dat gelijk welke ontwikkeling in deze oude industriezone, een belangrijk mobiliteitsprobleem zal opleveren. Het is bijgevolg van belang dat bij herontwikkeling ook belangrijke investeringen in de mobiliteit worden uitgevoerd. Die gebeuren nu.’

De fracties zijn er ook van overtuigd dat de komst van Uplace de kleinhandel in de nabijgelegen kernen zal versterken. ‘De handelsactiviteiten die Uplace beoogt, zullen complementair zijn aan de reeds aanwezige detailhandel.’

Naburige kernen

‘De klanten en het tewerkgestelde personeel zullen zich niet beperken tot een bezoek van Uplace zelf maar zullen ook afzakken naar de naburige kernen. Maar laat ons vooral niet vergeten dat Uplace 3.000 extra jobs met zich meebrengt. Met de inplanting van Uplace zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de tewerkstelling van laaggeschoolden in deze regio.’

De gemeente stelt tot slot ook vast dat de bevolking in Machelen positief staat tegenover het project.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio