Banken overspoeld met aanvragen herziening woonlening

Banken overspoeld met aanvragen herziening woonlening

Foto: Photo News

Wegens de extreem lage rente dreigt bij de banken een zoveelste herfinancieringsgolf van hypothecaire kredieten. 'We krijgen nu soms dezelfde cliënten voor de tweede keer in amper zes maanden tijd over de vloer', klinkt het.

Voor wie geld leent, bijvoorbeeld om een woning te kopen, is de bodemrente een meevaller. En veel mensen die al een hypothecaire lening hebben, maken van de lage rente gebruik om hun lening te herfinancieren. Zij kunnen een nieuwe lening afsluiten tegen nieuwe, gunstigere voorwaarden. Ook interessant is dat de banken soms voorstellen om de rente en het maandbedrag ongewijzigd te laten, maar de looptijd te verkorten.

De federatie van de financiële sector Febelfin bevestigt dat er de voorbije maanden een sterke toename was van de verstrekte hypothecaire kredieten en schat dat ongeveer een derde van de verstrekte kredieten tijdens het laatste kwartaal van 2014 een externe herfinanciering was. 'We zitten in een economische realiteit met lage rentevoeten. Daardoor zijn er meer en meer mensen die om een herfinanciering van de lening vragen. En dit zal nog een tijdje blijven doorgaan', klinkt het.

Voor de financiële instellingen is dit slecht nieuws. Door de herfinancieringen ontvangen ze tijdens de rest van de looptijd minder interestinkomsten. Sommige banken hebben voorgesteld om de herfinancieringen minder makkelijk te maken door de vergoeding ervan voor de kredietnemers op te trekken. 'De drie maanden wederbeleggingsvergoeding die de consument moet betalen als hij een woninglening herfinanciert, volstaat tegenwoordig niet meer voor de bank om uit de kosten te geraken', bevestigt Febelfin.

De banken willen de effecten van de lage rente op die manier op hun klanten verhalen, maar de regering lijkt niet erg geneigd hen op dat vlak tegemoet te komen. Minister van Economie Kris Peeters liet al weten dat een eventuele herziening van de wederbeleggingsvergoeding er enkel kan komen in samenspraak met de consumentenorganisaties en binnen een Europese context.

Corrigeer

NIEUWS