Plan en website tegen radicalisering in scholen

Plan en website tegen radicalisering in scholen

Foto: Mariën Ludo

In heel Europa worden leerkrachten geconfronteerd met radicalisering terwijl ze niet opgeleid zijn om met deze problematiek om te gaan. Daarom stellen ze morgen aan de Europese onderwijsministers een manifest voor waarin ze steun en actie vragen. Er komt op korte termijn ook een website waarop leerkrachten terecht kunnen.

Het probleem is groter dan vaak wordt aangenomen. Op scholen, maar zelfs in kinderkribbes, is er sprake van groeiend probleem. Het gaat dan niet alleen over moslimextremisme, ook extreemrechts druk in bepaalde Europese landen meer een meer een stempel op het onderwijs. Zo heeft de extreemrechtse partij Gouden Dagenraad steeds meer invloed in bepaalde Griekse scholen. En ook Duitsland en Hongarije blijven er niet van gepaard.

Vanuit het onderwijs klinkt de vraag steeds luider voor bijkomende steun en opleiding. Want leerkrachten weten vaak niet hoe ze met het probleem moeten omgaan. Laat staan dat ze er voor opgeleid zijn. Nu ligt er een voorstel op tafel dat morgen in Parijs aan de onderwijsministers uit alle Europese landen zal voorgesteld worden.

Een honderdtal leerkrachten, directieleden en beleidsmakers uit de verschillende Europese landen kwamen op 4 en 5 maart in het Britse Manchester samen om de laatste hand te leggen aan dit manifest over de aanpak van radicalisering op school.

Volgens Karin Heremans, directrice van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen die er bij was, bestaat het werkdocument uit acht grote thema’s. Rode draad is het grote belang dat wordt gehecht aan democratie en burgerschap.

In het manifest van het Europese Radical Awareness Netwerk (RAN) staat dat leerkrachten over gans Europa met de problematiek van extremisme en radicalisering worden geconfronteerd maar dat ze niet opgeleid om er mee om te gaan wanneer een probleem zich in hun klas stelt.

Er wordt op gewezen dat scholen in de hele discussie de politiek historische context in het Midden-Oosten moeten kunnen schetsen om de kern van het probleem uit te leggen. Daar is soms lef voor nodig. ‘Scholen moeten reizen naar Syrië erkennen als een probleem. Net als seksuele uitbuiting of alle vormen van criminaliteit als een probleem wordt gezien. Of pesten op school,’ zegt Heremans.

Verder is er nood aan extra vorming die leerkrachten in staat moet stellen signalen van radicalisering in een vroeg stadium te detecteren. ‘We kunnen dat niet meer aan leerkrachten van levensbeschouwelijke vakken alleen overlaten. Het is de taak van elke leerkracht. Maar het vraagt wel een specifieke vorming’, klinkt het.

Ook moeten leerkrachten op een veilige manier over gevoelige thema’s praten en discussiëren in plaats van de problematiek dood te zwijgen. Maar ook daar is ondersteuning voor nodig.

De leerkrachten en beleidsmakers die in totaal zeven keer samen rond de tafel zaten om tot een eindtekst te komen, wijzen ook op het belang van een goede communicatie over het thema. Preventie kan ook contraproductief werken zonder het juiste taalgebruik.

RAW vraagt ook een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen. Dus ook met de politie. Informatieuitwisseling is hier zeer belangrijk.

In afwachten van maatregelen komt er op korte termijn alvast een website van het radicalisering en preventie netwerk. Met onder andere workshops en nuttige tips over hoe scholen en leerkrachten problemen kunnen detecteren maar ook op welke manier ze de problematiek best bespreken in hun klas’, zegt Heremans.

Aanspreekpunt

Katrien Rosseel, woordvoerder van minister van Onderwijs Hilde Crevits, wijst er op dat in Vlaanderen al tal van initiatieven zijn genomen. ‘Zo werd via een nieuwsbrief duidelijk gemaakt welke initiatieven er al bestaan en waar leerkrachten terecht kunnen met alle mogelijke vragen over radicalisering. En er is het aanspreekpunt deradicalisering onderwijs waar directies en leerkrachten met extra vragen terecht kunnen. Het aantal oproepen blijft voorlopig beperkt. Maar dat komt vooral omdat ze in de eerste plaats bij CLB’s gaan aankloppen.’

Corrigeer

MEER NIEUWS