België telt 13,1 miljoen inwoners tegen 2060

België telt 13,1 miljoen inwoners tegen 2060

Foto: DBA

België zou tegen 2020 11,4 miljoen inwoners tellen en tegen 2060 13,1 miljoen, zo blijkt uit de jongste berekeningen van het Planbureau en van de Algemene Directie Statistiek. Voor Vlaanderen wordt een stijging met 14 procent verwacht, procentueel de laagste van alle gewesten in ons land.

13,1 miljoen inwoners, dat zijn er 1,9 miljoen of 17 procent meer dan in 2014. Op korte termijn is de groei iets lager dan verwacht, terwijl op lange termijn er een opwaartse herziening gebeurde. Doordat er steeds meer eenpersoons- en eenoudergezinnen zijn, stijgt het aantal huishoudens nog sneller, met 23,5 procent.

Bij de vorige prognose een jaar geleden ging het Planbureau uit van 12,5 miljoen inwoners tegen 2060. Nu zijn er dat liefst 600.000 meer. Als verklaring wordt verwezen naar de toekomstige evolutie van de migratiestromen.

Migratiestromen stijgen

‘Op lange termijn, rekening houdend met de verwachte groei van de wereldbevolking en de toenemende globalisering en mobiliteit, zouden de migratiestromen opnieuw stijgen’, staat er dinsdag in het persbericht van het Planbureau. Het migratiesaldo (verschil tussen immigratie en emigratie) situeert zich op lange termijn tussen 25.000 en 30.000 personen per jaar. De strengere regels voor gezinshereniging remmen de groei van niet-Europese migratie op korte termijn af.

Daartegenover staat dat de natuurlijke aangroei, het verschil tussen geboorten en overlijdens, op lange termijn daalt. ‘Die krimp wordt vooral verklaard door de stijging van het aantal overlijdens wanneer de babyboomgeneraties geleidelijk de hoge leeftijdscategorie (85 jaar vanaf 2030) bereiken’, aldus het Planbureau.

Levensverwachting neemt toe

De levensverwachting neemt nog altijd toe, maar de groei vertraagt wel tegen 2060. Tegen dan zou de levensverwachting bij geboorte 86,3 jaar bedragen voor mannen en 88,4 jaar voor de vrouwen. De vruchtbaarheid blijft op lange termijn gehandhaafd op 1,8 kinderen per vrouw.

Ook toename in Vlaanderen

Het Planbureau ging ook in detail op de verschillende gewesten in ons land. Vlaanderen krijgt er tegen 2060 907.000 inwoners bij. Dat is een toename met 14 procent, procentueel de laagste van alle gewesten. De groei is het sterkt voor Brussel: daar komen er tegen 2060 27 procent (315.000) inwoners bij. In Wallonië verwacht het Planbureau 20 procent of 722.000 extra inwoners tegen 2060.

‘De relatief sterkere groei van de bevolking in Brussel is het gevolg van het groot aandeel immigranten die zich in dat gewest vestigen bij hun aankomst, en van het verwachte immigratieniveau op lange termijn dat in deze projectie werd verhoogd’, aldus het Planbureau. Tot 2025 worden de migratievooruitzichten naar beneden herzien, waardoor dus ook de bevolkingsgroei in Brussel wat lager wordt ingeschat dan in de vooruitzichten van vorig jaar.

De gemiddelde leeftijd in Vlaanderen zal tegen 2060 45 jaar bedragen, tegen 42 jaar vandaag. In Wallonië stijgt de gemiddelde leeftijd van 41 tot 44 jaar, in Brussel tot 38,5 jaar. Dat laatste gewest is ook nu al veruit het jongste, met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar.

Corrigeer

MEER NIEUWS