‘Dringend nieuwe wetgeving nodig voor tattoo’s en make-up’

‘Dringend nieuwe wetgeving nodig voor tattoo’s en make-up’

Foto: REUTERS

'Het is dringend nodig om op Europees niveau een uniforme wetgeving te krijgen voor het aanbrengen van tatoo’s en semi-permanente make-up.' Dat heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) dinsdag in een tussentijds advies gezegd. De HGR pleit voor bewustmakingscampagnes voor het brede publiek , en in het bijzonder de jeugd. Er zijn namelijk risico’s voor de gezondheid verbonden aan het plaatsen van tattoo’s en semi-permanente make-up, zo blijkt.

Er zijn de onhygiënische omstandigheden waarin de tattoo’s soms worden geplaatst. 'Er bestaat een Belgische wetgeving uit 2005 over de hygiëne', zegt dr. Christa De Cuyper van het AZ Sint-Jan in Brugge, die de advies-werkgroep voorzat.

Bij een steekproef in 2012 bij 138 Belgische tatoeage- en piercingshops bleken er 69 waarschuwingen en opmerkingen te krijgen. 'En erger is het nog gesteld in wat we de ‘grijze zone’ kunnen noemen: geïmproviseerde tattoo-shops in achterafkamertjes, op beurzen en festivals, daar worden de hygiëneregels vaak aan de laars gelapt', aldus dr. de Cuyper. De klanten zijn zich daar helaas niet van bewust. Bovendien blijkt de inspectie-instantie weinig mogelijkheden te hebben om effectief in te grijpen, wanneer overtredingen worden vastgesteld.

Rode inkten

Naast de hygiëneregels zijn ook de gebruikte materialen, de inkten, een mogelijke bron van problemen. 'Sommige inkten, meer bepaald rode inkten, blijken allergieën te veroorzaken, en bij tests blijkt dat de producenten van inkten zich niet altijd aan de regels houden', aldus Dr. De Cuyper. Hoewel in sommige inkten mutagene en cancerigene stoffen werden teruggevonden is er tot op heden geen bewijs dat tatoeëren kankerverwekkend is, maar voorzichtigheid is geboden en passende maatregelen om de kwaliteit van de inkten te controleren, zijn nodig.

'Er is wel een richtlijn, een resolutie van de Europese Raad, maar het probleem is dat dit advies door België wel is goedgekeurd, maar niet in wet is omgezet, het advies is niet bindend voor de lidstaten. Dus ontbreekt het aan toepassing van de regels en aan controle erop', aldus dr. De Cuyper.

Wat de Europese resolutie betreft, zegt de HGR nog dat die een negatieve lijst van producten omvat, maar de lijst is onvolledig, en het zou beter zijn om met een positieve lijst te werken van producten die als veilig zijn erkend.

Corrigeer