Peeters: ‘Uitstel indexsprong kan voor bepaalde bedrijven de druppel te veel zijn’

Peeters: ‘Uitstel indexsprong kan voor bepaalde bedrijven de druppel te veel zijn’

Kris Peeters (CD&V) Foto: BELGA

De federale regering en de linkse oppositie staan momenteel met gekruiste degens tegenover elkaar. Terwijl de oppositie alles uit de kast haalt om de stemming over de indexsprong zo lang mogelijk uit te stellen, wil de regering dat de indexsprong nog eind deze maand ingaat. ‘Om te vermijden dat de lonen in bepaalde sectoren in april met twee procent zouden stijgen’, zo heeft minister van Werk Kris Peeters (CD&V) dinsdag in de kamer gezegd.

Dinsdag is in de Kamercommissie Sociale Zaken de bespreking van de wet over de indexsprong van start gegaan. Het gaat om een van de meest omstreden maatregelen van de regering-Michel. Door eenmalig de automatische aanpassing van de lonen en sociale uitkeringen over te slaan wanneer de spilindex overschreden wordt, hoopt ze er de concurrentiekracht van de bedrijven mee aan te pakken. Vakbonden en oppositie zijn echter niet over de maatregel te spreken, en hebben het over ‘een aanslag op de koopkracht van de loontrekkenden en uitkeringsgerechtigden’.

Oppositie vangt bot

De oppositie hoopt de stemming dan ook met zo veel mogelijk middelen tegen te houden, en vroeg dinsdag daarom hoorzittingen met sociale partners, of een advies van de Nationale Arbeidsraad, een van hun adviesorganen. Ze ving echter bot. ‘U vraagt niets nieuws. De sociale partners zullen opnieuw zeggen dat ze van mening verschillen’, reageerde Egbert Lachaert (Open VLD).

Volgens Peeters heeft de regering ook een hele goede reden om de indexsprong nog eind deze maand te laten ingaan. ‘Het wetsontwerp moet hoogdringend worden goedgekeurd, omdat er in een aantal loongevoelige sectoren, zoals textiel of distributie, vanaf april al een mogelijk effect op de lonen is.’

Concreet dreigt in die sectoren in april een overschrijding van de spilindex, een gevolg van de relatief sterke inflatie. Het zou een loonstijging met 2 procent met zich meebrengen, iets wat volgens Peeters ‘voor veel bedrijven in die sectoren die het moeilijk hebben, de druppel te veel zou kunnen zijn.’ Daarnaast is de snelle indexsprong volgens Peeters ook nodig om een duidelijk kader te scheppen voor de loononderhandelingen die in de verschillende sectoren moeten opstarten. ‘En de sociale secretariaten moeten ook snel weten hoe ze de lonen en bijdragen voor april moeten berekenen.’

Nog geen oplossing voor huurprijzen

De discussie over de indexering van de huurprijzen is intussen overigens nog niet uitgeklaard, zo liet de vicepremier ook verstaan. CD&V beschouwt huurgeld als een aan de index gekoppeld inkomen, en vindt dat het daarom ook aan de indexsprong moet worden onderworpen. De andere meerderheidspartijen vinden echter dat de huurgelden wél mogen worden opgetrokken.

Corrigeer

MEER NIEUWS