Bewezen: de verkeersveiligheid in Gent is slecht, ook voor fietsers

Bewezen: de verkeersveiligheid in Gent is slecht, ook voor fietsers

Foto: archief/fvv

Gent - De verkeersveiligheid in Gent is bij de slechtste van alle Vlaamse centrumsteden. Dat blijkt uit de nieuwe stadsmonitor van de Vlaamse overheid. Tussen 2011 en 2013 had de stad, op Kortrijk na, het meeste aantal dode of zwaargewonde verkeersslachtoffers. Gent krijgt in het onderzoeksrapport nog harde realiteiten te slikken, maar ook een aantal opvallende opstekers. De Gentenaar lijst er de komende dagen tien op.

In de stadsmonitor peilt de Vlaamse overheid elke drie jaar naar de leefbaarheid en woonomstandigheden in de dertien centrumsteden in Vlaanderen. Er werden bijna 20.000 Vlamingen bevraagd, onder wie 850 Gentenaars. Geen erg hoog aantal, maar wel representatief volgens de onderzoekers.

De stadsmonitor bevestigt positieve Gentse evoluties, toont zorgwekkende problemen in de stad aan en legt een paar opvallende nieuwe trends bloot. De Gentenaar doorploegde het ruim vierhonderd pagina's tellende onderzoeksrapport. De komende dagen krijgt u vijf opstekers en vijf harde realiteiten. Vandaag de eerste harde realiteit.

LEES OOK: Bewezen: Gent is dé Vlaamse concertstad bij uitstek

Bewezen: de verkeersveiligheid in Gent is bij slechtste van heel Vlaanderen, ook voor fietsers

Op vlak van verkeersveiligheid komt Gent bijzonder slecht uit de nieuwe stadsmonitor. Gent is samen met Kortrijk de stad waar er tussen 2011 en 2013 het meeste dode of zwaargewonde slachtoffers vielen in het verkeer (grafiek hieronder): elk jaar vielen er 8,5 slachtoffers per 10.000 inwoners. In Gent, een stad met 250.000 inwoners, komt dat neer op meer dan tweehonderd dodelijke of zwaargewonde slachtoffers per jaar.

Dode verkeersslachtoffers zijn zowel de personen die onmiddellijk overleden zijn als de personen die dodelijk gewond waren en binnen de 30 dagen na het ongeval gestorven zijn. Zwaargewonden zijn de personen die bij een verkeersongeval niet-dodelijk gewond werden, maar die tenminste 24 uur moesten opgenomen worden in het ziekenhuis. 

Bovendien zit het aantal dode of zwaargewonde slachtoffers in Gent nog op hetzelfde niveau als tien jaar geleden. 'Tegenover tien jaar geleden daalt het aantal verkeersslachtoffers in nagenoeg alle steden', zegt de stadsmonitor. 'Brugge en Gent noteerden slechts een minieme daling.'

Uit de stadsmonitor blijkt ook dat er in Gent relatief veel ongevallen met fietsers gebeuren. Na Roeselare was Gent tussen 2011 en 2013 de stad met de meeste verkeersslachtoffer bij fietsers in heel Vlaanderen. De cijfers schoten in die drie jaar ook gevoelig de hoogte in (grafiek hieronder). De aanwezigheid van duizenden fietsende studenten en het stijgende aantal Gentenaars die fietsen in de stad spelen daar vermoedelijk een grote rol in.

'Het aantal verkeersslachtoffers hangt af van diverse factoren', zegt de stadsmonitor. 'De stijging van het autogebruik en van het aantal verplaatsingen, een uitgebreider wegennet, de aanwezigheid van gewest- en autosnelwegen, de wegeninrichting, weersomstandigheden, enzovoort. Omdat het aantal verkeersslachtoffers in een relatief kleine geografische ruimte als een stad behoorlijk kan fluctueren van jaar tot jaar, werken we met gemiddelden over een periode van 3 jaar. Dit om uitschieters uit te vlakken.'

Integraal: het onderzoeksrapport van de stadsmonitor 2014

Morgen: Bewezen: De Gentenaars ruilen de auto (stilaan) in voor de fiets

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio