Gent roept Vlaanderen (nog eens) op: 'Statiegeld voor PET-flessen en blikjes, nu liefst'

Gent roept Vlaanderen (nog eens) op: 'Statiegeld voor PET-flessen en blikjes, nu liefst'

Foto: fvv

Gent - Vijf partijen uit de Gentse gemeenteraad hebben dinsdagavond een motie goedgekeurd waarin ze Vlaanderen oproepen om statiegeld in te voeren voor blikjes en PET-flessen en daarbij de opruimkosten voor de gemeenten niet te vergeten. 'Nog maar eens affiches hangen om te sorteren, werkt niet', zei Groen-gemeenteraadslid Steven Vromman. 'Statiegeld zal ervoor zorgen dat er minder afval op het openbaar domein zal komen.'

Stad Gent is al een tijd vragende partij om statiegeld in te voeren: de stad ziet het als een van de oplossingen om de onmogelijke strijd tegen sluikstorten en zwerfafval in Gent aan te proberen pakken. De oproep werd een tijd geleden nog eens gelanceerd in het nieuwe actiplan Proper Gent van Stad Gent. Dinsdagavond schaarden Groen, CD&V, N-VA, sp.a en Open Vld zich achter een motie waarin de Vlaamse overheid wordt opgeroepen statiegeld voor blikjes en PET-flessen in te voeren.

'Net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen stellen we vast dat ook in Gent zwerfvuil een probleem blijft', klinkt de tekst van de motie. 'Ondanks vele acties en campagnes van diverse overheden blijft het fenomeen hardnekkig groeien, daarom pleiten we voor een structurele aanpak. Deze is gericht op het invoeren van statiegeld. We vragen ook de volgende facturen op te nemen: de opruimkosten van zwerfvuil voor lokale besturen en de kostenbesparing voor die lokale besturen indien statiegeld wordt ingevoerd. En ook lokale besturen, en dus ook de Stad Gent, te betrekken in het besluitvormingsproces inzake de invoering van statiegeld. 

Extra kosten

'Op veel plaatsen bestaat het zwerfvuil voornamelijk uit drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. Dat dit het straatbeeld aantast en extra kosten voor steden en gemeenten veroorzaakt is duidelijk. Het zijn immers de lokale overheden die het grootste deel van het openbaar domein proper houden. Zij betalen dan ook de grootste kost van het opruimen van zwerfvuil.'

'Statiegeld zorgt ervoor dat het merendeel van deze verpakkingen ingeleverd wordt en niet als zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw een ‘waarde’ via een statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos zullen weggegooid worden. In andere landen zoals Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en Finland werkt dit systeem goed. We hopen dat in deze analyse ook de opruimkost voor lokale
besturen wordt opgenomen.'

Opruimkost

De optie om statiegeld in te voeren staat opgenomen in het Vlaamse regeerakkoord: er werd een impactanalyse van een statiegeldsysteem aangekondigd. 'Maar er zijn al meerdere studies gemaakt, alleen wordt daarbij de opruimkost niet in rekening genomen', zei Vromman. 'Het feit dat er sprake is van een studie betekent niet dat statiegeld effectief zal ingevoerd worden.'

'Theoretisch is deze motie niet nodig, maar zwerfvuil is een belangrijk maatschappelijk probleem', zei Karlijne Deene van N-VA. 'De impactanalyse van de Vlaamse regering zou nog voor de zomer opgeleverd worden. En wat deze motie vraagt staat eigenlijk al letterlijk in het bestek voor de impactanalyse. Maar het is toch belangrijk om samen een eenzijdig, krachtig signaal te geven.'

'Een mentaliteitswijziging is nodig', zei Camille Daman (Open Vld). 'We moeten een signaal geven.' Greet Riebbels van sp.a riep producenten op om ook zelf initiatieven te nemen om de verpakkingen van hun producten duurzamer te maken. Ook Jef Van Pee van CD&V steunt de motie. Vlaams Belang hekelde aan dat het een 'gemiste kans' was dat de partij niet betrokken werd bij de motie. 'Een unaniem signaal zou sterker zijn.'

De tekst van de motie

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio