Atheneumsite blijft voorbehouden voor onderwijs

Oostende -

De site van het Atheneum in de Spilliaertstraat blijft voorbehouden voor onderwijs. Dat besliste de Scholengroep aan Zee.

Het beschermde gebouw dateert van rond 1900 en strekt zich uit van aan de Spilliaertstraat (Atheneum) tot aan de Rogierlaan (leefschool De Vlieger). Er gingen stemmen op om een woonproject te realiseren op die plaats. ‘Abcis Architectenbureau voerde een onafhankelijk onderzoek en ging na wat de scenario's waren voor een herbestemming als collectief woonproject en de reconversie tot een school van de 21e eeuw. Er werden ook combinaties van beide pistes onderzocht’, duidt algemeen directeur Xavier Defrancq van Scholengroep-aan-Zee van het GO!, Onderwis van de Vlaamse Gemeenschap. ‘Afbraak is uitgesloten want het is een beschermd monument.’ De raad van bestuur van de scholengroep besliste nu om de site te behouden voor de 2 scholen en te kiezen voor omvorming tot een school van de 21e eeuw. ‘Daarbij zal rekening moeten gehouden worden met de erfgoedwaarde, het huidige gebruik, de hedendaagse normen qua brandveiligheid, toegankelijkheid en energieverbruik. Dat wordt geen eenvoudige oefening maar we hebben wel de beste en meest toekomstgerichte beslissing genomen voor leefschool De Vlieger en het Koninklijk Atheneum. Er komt nu een studie om na te gaan hoe we de gebouwen zullen aanpakken’, luidt het. De voorbije jaren werd al 300.000 euro geïnvesteerd in een nieuwe dakrand en speelplaats voor het Atheneum. Op de site lopen momenteel 200 leerlingen school in De Vlieger en 427 in het Atheneum.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio