Gemeente past reglement inbuizingen aan

Laakdal - De gemeenteraad van 28 april heeft het bestaande reglement betreffende het overwelven of inbuizen van baangrachten gewijzigd. Om te voldoen aan de strengere richtlijnen van de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) was deze aanpassing wenselijk. Het nieuwe reglement stelt de maximale lengte van een overwelving vast op 5 meter.

Benny Smets (Schepen van milieu) legt uit: “Baangrachten hebben verschillende functies zoals het afvoeren van regenwater, het infiltreren van regenwater (voeding voor grondwater) en het bufferen van regenwater. Het inbuizen of overwelven van baangrachten heeft als gevolg dat deze baangrachten de functies niet optimaal kunnen vervullen. Vanuit milieu-oogpunt is het dus belangrijk om de maximale lengte van de overwelvingen te beperken, zodat we het oppervlaktewater alle kansen kunnen geven om te infiltreren.”

Het overwelven of inbuizen van baangrachten kan enkel wanneer hiervoor een stedenbouwkundige vergunning bekomen werd. Alle inbuizingen en aanverwante werken (inclusief aankoop en levering van materialen, plaatsen van kopmuren) worden voortaan uitgevoerd door de gemeentediensten.  De werken zullen pas uitgevoerd worden nadat het verschuldigde bedrag, vastgesteld volgens een afzonderlijk gemeentelijk retributiereglement voor het uitvoeren van inbuizingen van grachten, betaald wordt aan het gemeentebestuur van Laakdal. Voortaan dient een vergoeding van €65 per lopende meter betaald te worden.

Tine Gielis (Burgemeester en schepen van openbare werken): “Op basis van de resultaten van een vergelijkende studie met andere gemeenten betreffende het inbuizen van grachten, besliste het gemeentebestuur om een meer realistische en marktconforme vergoeding te bepalen. Om uniformiteit na te streven, worden de kopmuren vanaf heden door de gemeentediensten zelf geplaatst. Deze service zit inbegrepen in de retributie, waardoor onze gemeente toch weer als betere uit de klas komt!”

Voor meer informatie over het inbuizen van baangrachten kan je terecht bij de dienst openbare werken  (013/35 90 12 of openbare.werken@laakdal.be).

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio