Bouwplannen op de Muide: een groot nieuw woonexperiment in Meulestede

Gent - De plannen voor de ontwikkeling van de wijk Meulestede, ten noorden van de Muide, zijn bijna klaar. Het parkje in de wijk blijft bestaan en er komt ruimte voor een nieuw woonexperiment waarbij mensen met een laag inkomen een nieuwbouw kunnen kopen, maar geen eigenaar worden van de grond waarop die nieuwbouw staat.

Het zogenaamde masterplan voor Meulestede zal de komende weken bouwblok per bouwblok in een bewonersbrief aan de bewoners worden bekendgemaakt. In het Meulestedepark, een groenzone vlakbij Meulestedebrug, wordt alvast niet gebouwd bleek na een vraag van Veli Yüksel (CD&V) in de gemeenteraad. De rest van de plannen is nog niet bekend.

Wel al bekend is dat de Stad op de nog beschikbare terreinen in Meulestede nieuwe woonvormen toelaten, zoals een community-land-trustproject (CLT). Daarbij koopt iemand een huis, maar wordt hij of zij geen eigenaar van de grond waarop het huis staat. Het gaat om het eerste concrete CLT-project in Vlaanderen.

Nieuwbouwhuizen

Deze week besliste het stadsontwikkelingsbedrijf sogent om een stuk grond aan de Goedendagstraat voor 99 jaar in erfpacht te geven aan de vzw CLT Gent, die er 34 nieuwbouw-woningen rond een grote gemeenschappelijke tuin wil bouwen. 'We voeren nog gesprekken met een sociale husivestingsmaatschappij die de woningen voor ons wil bouwen', zegt voorzitter Trui Maes.

'Er is al een groep van twaalf kandidaat-bewoners die regelmatig samenkomen. Als alles goed gaat kunnen we in 2017 de eerste steen leggen van het CLT-project in Meulestede en in 2019 de eerste bewoners verwelkomen.'

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio