De Wever: 'Collaboratie was een vreselijke fout'

In een zaal nabij het monument voor gedeporteerde Joodse burgers in Antwerpen is woensdagavond het einde van die oorlog - 70 jaar geleden - en de Jodenvervolging herdacht. Gastspreker dit jaar was burgemeester Bart De Wever (N-VA), die gevoelige onderwerpen zoals de collaboratie door het toenmalige Antwerpse stadsbestuur én een groot deel van de Vlaamse beweging niet uit de weg ging. 'Antwerpen kijkt zijn verleden recht in de ogen", zei hij. "Ook ik wil dat doen: de collaboratie was een vreselijke fout op alle vlakken.'

De Wever verdedigde woensdag nogmaals de extra inspanningen van Antwerpen en de federale regering de voorbije maanden om de veiligheid van de Antwerpse Joodse gemeenschap beter te kunnen garanderen, en had daar eerder ook al felicitaties voor ontvangen van het Forum der Joodse Organisaties, dat het herdenkingsmoment organiseerde. Zijn meest opvallende uitspraken gingen echter over de collaboratie.

De Wever las onder meer een citaat voor uit een onlangs verschenen boek over het Antwerpse stadhuis, waarin de rol van oorlogsburgemeester Leo Delwaide bij de deportatie van Antwerpse Joden beschreven staat. 'We moeten de fouten van toen erkennen én tegelijkertijd het goede eren', stelde hij, daarbij verwijzend naar de vele Antwerpse politieagenten die wél in het verzet traden.

Vanuit een persoonlijk standpunt wees De Wever het collaborerende deel van de Vlaamse beweging en het VNV (de partij waartoe ook zijn eigen grootvader behoorde) met de vinger. 'Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis die het Vlaams-nationalisme onder ogen moet zien en die het nooit mag vergeten', aldus De Wever. 'In de geschiedenis van ieder individu is er zwart en wit, en vooral veel grijs. Maar het nazisme en de shoah waren misdadig fout. Dat mag niemand ontkennen, dat behoeft zelfs geen enkele nuancering.'
 

Corrigeer

NIEUWS