voetbal eindronde 2de klasse Oud-Heverlee Leuven - Standbeeld van Jimmy Houtput naast dat van Van Geneugden en Mathijssen

‘We gaan om er te blijven’

‘We gaan om er te blijven’

Voorzitter Jimmy Houtput liet zich niet onbetuigd in de lange Leuvense feestnacht. Foto: Luc Verbruggen

Leuven -

Het standbeeld dat Ronny Van Geneugden zich vier jaar geleden versierde in Leuven, kreeg zondag twee broertjes: dat van Jacky Mathijssen en dat van Jimmy Houtput. De ene smeedde de ploeg tot een oorlogsmachine, de tweede gaf het bestuur weer adem.

In de herfst lag het bestuur van OHL op apegapen. De meningsverschillen tussen zij die financiële middelen inbrachten en zij die de klassieke OHL-clubvisie vertegenwoordigen, waren zo groot dat er niet meer bestuurd werd.

De financiers wilden de cvba en de vzw laten samensmelten tot één juridisch-commerciële entiteit om meer zeggenschap te krijgen op sportief vlak. De andere strekking wou de opdeling behouden om de club veilig te houden als het ooit zakelijk-commercieel zou mislopen.

Een bijzonder algemene vergadering leidde tot het ontslag van onder meer voorzitter Jan Callewaert.

Jimmy Houtput werd de nieuwe voorzitter en in de praktijk kon er weer bestuurd worden. Juridisch en financieel zit er nog een ferme angel in de situatie.

‘In de positieve flow van de promotie is het misschien mogelijk om die te verwijderen’, zei burgemeester Louis Tobback op de promotieviering. ‘Pas dan zal ik echt geloven in een positieve oplossing van de eerste crisis sinds de fusie. Intussen ben ik als supporter zeer blij en fier weer een eersteklasser in onze stad en onze regio te hebben.’

Achter de schermen

Carl Devlies, de voedstervader van de fusie, en Els Van Hoof, die de boreling ook een tijd lang begeleidde als schepen van sport, slaakten een gemeenschappelijk zucht van opluchting voor zij zich in het feestgedrang begaven.

De kalmste man op de esplanade voor de hoofdingang van het stadion was voorzitter Jimmy Houtput, de man die zes maanden na zijn aantreden een promotie mee mogelijk maakte.

‘Dit keer gaan we naar eerste klasse om er te blijven’, zei hij. ‘Alle neuzen weer in dezelfde richting krijgen was mijn voornaamste taak. Het is niet mijn bedoeling een voorzitter te zijn die alles zelf bepaalt.’

‘Ik wil achter de schermen van de bestuurs- en medewerkersploeg een geheel maken dat als één man achter een gemeenschappelijk doel staat. Vergelijk het met wat onze trainer op sportief vlak deed met zijn kern en zijn staf.’

Over de onmiddellijke toekomst van de kersverse eersteklasser zei Houtput: ‘Woensdag komen we samen om de agenda, die nu al in grote lijnen klaar is, tot in detail te bespreken. Onze sportief comité had een plan A en een plan B. We kunnen vanaf nu plan A uitvoeren. Op commercieel vlak is er een vergelijkbaar scenario. Misschien komt er een hoofdpartner of -sponsor én een hoofd-shirtsponsor.’

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio