Geen verzet van ouders meer bij doorspelen verslag tussen scholen

Geen verzet van ouders meer bij doorspelen verslag tussen scholen

Foto: Photo News

Wanneer een kind van school verandert, kunnen ouders zich niet meer verzetten als verslagen over hun kind worden overgedragen van de ene school naar de andere. Dat staat in een amendement dat toegevoegd is aan het onderwijsdecreet XXV. Het belang ervan is groot omdat in september het veelbesproken M-decreet van kracht wordt, dat kinderen met speciale zorgbehoeften meer recht wil geven op een plaats in het gewone onderwijs, zo schrijft De Standaard woensdag. Groen is tegen het voorstel.

De attesten zijn het verslag en het gemotiveerd verslag dat het CLB uitschrijft als een kind naar het buitengewoon onderwijs doorverwezen wordt, of recht krijgt op extra begeleiding. Tot nu konden ouders zich verzetten tegen het doorspelen van die attesten en erover zwijgen als ze bij een nieuwe school aanklopten.

'Het gaat om een zorgrelatie en daarin is vertrouwen essentieel', zegt Theo Kuppens van de ouderkoepel van het vrij onderwijs (VCOV). 'Het zou jammer zijn als dat vertrouwen geschonden wordt. Wij pleiten ervoor dat er eerst toestemming van de ouders is.'

Groen tegen

Oppositiepartij Groen is tegen het voorstel van de meerderheidspartijen. ‘Dit is een bijzonder verregaand voorstel dat ingrijpt op de privacy en het eigendomsrecht van ouders en kinderen over hun eigen dossier. Het is in het belang van het kind dat informatie over specifieke onderwijsbehoeften snel aan een nieuwe school wordt doorgegeven. Maar het is ook essentieel dat dat in vertrouwen en overleg gebeurt. Dat ouders of kinderen op deze manier nooit nog met een nieuwe lei kunnen starten en eigenaarschap over hun eigen dossier volledig verliezen is voor ons te verregaand’, zegt parlementslid Elisabeth Meuleman.

‘Dit gaat over persoonlijke, vaak gevoelige dossiers, die een specifieke zorgrelatie tot de school vereisen. Daarin is vertrouwen, dialoog en transparantie essentieel en daar mag niet licht mee worden omgesprongen’, zegt Meuleman nog.

Corrigeer

MEER NIEUWS