Activering bruggepensioneerden met enkele maanden uitgesteld

Activering bruggepensioneerden met enkele maanden uitgesteld

Foto: BELGA

De VDAB zal nog niet onmiddellijk beginnen controleren op de activering van SWT’ers, de nieuwe benaming voor bruggepensioneerden. Het wettelijk kader is nog onvoldoende uitgeklaard, zei Vlaams minister van Werk Philippe Muyters donderdag in het Vlaams parlement op een vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V).

De hervorming van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - het oude brugpensioen - zorgt voor heel wat ongerustheid. Het algemene regime voor nieuwe SWT’ers bepaalt dat iemand ‘aangepast beschikbaar’ moet blijven tot zijn 62 of zolang hij geen 43 jaar gewerkt heeft.

Voor ondernemingen in moeilijkheden zal de aangepaste beschikbaarheid tegen 2020 gelden tot 65 jaar. Voorlopig is dat nog tot 60 jaar of een loopbaan van 38 jaar. Er geldt wel een vrijstelling voor de werklozen met bedrijfstoeslag die ontslagen waren of SWT hadden aangevraagd in een algemeen stelsel voor 1 januari 2015.

Vlaanderen werd door de federale regering om een advies gevraagd over hoe het begrip ‘aangepast beschikbaar’ moet worden ingevuld. Het Vlaams gewest heeft dat volgens Muyters begin mei doorgestuurd, maar het is nog wachten op adviezen van de twee andere gewesten. ‘We zitten dus met een probleem inzake de timing’, zei Muyters donderdag.

‘Controles van af 1 juli niet haalbaar’

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) zou op 1 juli beginnen met intensieve controles, maar dat is niet langer haalbaar. ‘Op de vraag wanneer het normatief kader klaar zal zijn, kan ik enkel antwoorden dat ik het niet weet’, aldus Muyters. ‘Dat is afhankelijk van het tijdstip waarop minister Peeters het normatief kader vaststelt en van de vraag of het beheerscomité van de RVA op dat ogenblik nog niet in reces is. Ik kan nu enkel stellen dat 1 juli 2015 niet haalbaar is.’

In de wandelgangen is te horen dat de VDAB wellicht niet voor oktober kan beginnen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees