Burgerwetenschappers houden Noordzee in de gaten

Burgerwetenschappers houden Noordzee in de gaten

Foto: Jimmy Kets

Aangespoelde vissen of kwallen, temperatuur van het water maar ook afval dat door de golven op het strand wordt gegooid. Een team van burgerwetenschappers, vrijwilligers met een passie voor de zee, meten vanaf volgende week alle veranderingen in de Noordzee en brengen ze in kaart.

‘Vandaag bestaan er niet eens cijfers over hoeveel kwallen er aan de kust aanspoelen. Gewoon omdat niemand het onderzoekt. Met het strandobservatienetwerk Seawatch-B, naar de populaire tv-reeks Baywatch, hopen we het kwallenbestand maar ook tal van andere zaken die de zee ons biedt in kaart te kunnen brengen’, zegt Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee.

‘Het gaat voor alle duidelijkheid niet om wetenschappers, maar om burgers met een passie voor de zee die optekenen wat ze zien op het strand’, zegt maritiem bioloog Seys.

‘De Noordzee is in een voortdurende staat van verandering. Natuurlijke oorzaken maar ook menselijke ingrepen spelen hierbij een rol. Het klimaat wijzigt, de zeespiegel stijgt, her en der verschijnen offshore windparken en stranden worden verbreed en verhoogd om ons te beschermen tegen een duizendjarige storm. Intussen verzuurt de zee, vestigen zich met de hulp van de mens allerlei exotische zeedieren, tekenen kwallen present en neemt de plasticvervuiling zienderogen toe. Maar er is ook goed nieuws. Noordzeewater bevat vandaag minder vervuilende metalen, de olieverontreiniging is drastisch teruggeschroefd en purperslakken blijken na dertig jaar afwezigheid onze kust opnieuw te hebben ontdekt. Toch, hoe raar het ook moge klinken, zijn omtrent deze veranderingen weinig of geen langetermijngegevens beschikbaar die op een gestandaardiseerde wijze zijn verzameld en uitspraken over trends mogelijk maken. Met het strandobservatienetwerk SeaWatch-B zal dit binnenkort wel mogelijk zijn’, zegt Seys.

Rond laag water zullen de SeaWatchers op een vast gekozen strandtraject een tiental zaken in kaart brengen zoals het algemeen strandvoorkomen, aanwezigheid van schaalhorens op de strandhoofden, de zeewatertemperatuur en het zoutgehalte, het aantal aanspoelende kwallen, de verhouding van verschillende schelpensoorten in de vloedlijn en aanspoelend kunstmatig afval.

Vijf SeaWatchers zijn reeds opgeleid en klaar om data te verzamelen. Tegen eind 2015 wil het Vlaams Instituut voor de Zee het aantal burgerwetenschappers verdubbelen tot tien. Op termijn zal dit meetprogramma verder worden uitgebreid tot een zo goed mogelijke dekking van de Belgische kust wordt verkregen.

De burgerwetenschappers, die maandag officieel worden voorgesteld, hebben voor alle duidelijkheid geen enkele bevoegdheid wat veiligheid of bewaking betreft.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees