Mama

Te weinig moeders weten dat ze recht hebben op borstvoedingspauzes

Te weinig moeders weten dat ze recht hebben op borstvoedingspauzes

Foto: katrijn van giel

Borstvoeding geven en tegelijk gaan werken. Het lijkt bijna onmogelijk te combineren. Nochtans hebben jonge moeder recht op borstvoedingspauzes op het werk. Maar nog te weinig jonge moeders weten dat.

‘Tijdens deze week van de borstvoeding willen we hen daar nog eens op wijzen. Elke werkgever is immers wettelijk verplicht om het zijn werkneemster toe te staan en bij mijn weten hebben we nog nooit klachten gekregen van vrouwen bij wie de werkgever er moeilijk over deed. Integendeel, vaak wordt het toegestaan zonder het allemaal officieel aan te vragen’, zegt Els Flies die voorzitter is van de Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding (VBBB).

‘Probleem is dat er veel te weinig over gepraat wordt, zodat veel jonge moeders niet eens weten dat ze recht hebben op zulke pauzes. Daarom roepen we iedereen op, vooral ook dokters en verpleegkundigen, om er met zwangere vrouwen over te praten. En best al vroeg in de zwangerschap. Want borstvoedingspauzes moeten op tijd worden aangevraagd. Bovendien moet de werkgever de tijd hebben om schikkingen te treffen. Zoals een lokaal voorzien waar de jonge mama twee keer per dag gedurende een half uur borstvoeding kan geven of melk kan afkolven. Het kost de werkgever in niets’, zegt Els Flies.

Uitkering

‘Het ziekenfonds voorziet in een uitkering voor borstvoedingspauzes. Die bedraagt 82% van uw onbegrensde brutoloon. U moet uw werkgever wel twee maanden vooraf op de hoogte brengen en elke maand een getuigschrift opsturen dat u nog borstvoeding geeft. U en uw werkgever moeten elke maand ook een getuigschrift invullen voor uw ziekenfonds. Op dat getuigschrift staat het loonverlies dat u de afgelopen maand hebt geleden om borstvoedingspauzes te kunnen nemen. Dit getuigschrift gebruikt u als formulier voor de aanvraag van de vergoeding. Vorig jaar hebben vrouwen 1.217 vrouwen zo een vergoeding aangevraagd, bijna tweehonderd mee dan het jaar voordien’, zegt Ludwig Moens van het Riziv.

76% krijgt borstvoeding

Uit cijfers van Kind en Gezin blijkt dat 76% van de kinderen in Vlaanderen vanaf het prille levensbegin borstvoeding krijgt. Op dag zes was dat vorig jaar nog ruim 63 procent. Daarna neemt het verder af.

‘Op een leeftijd van 6 weken blijkt nog minder dan de helft (46%) van de kinderen uitsluitend borstvoeding te krijgen. Na 12 levensweken is dat nog ongeveer 30,1% en op een leeftijd van 26 weken krijgt 7,2% uitsluitend borstvoeding. Dit wil echter niet zeggen dat de andere kinderen enkel kunstvoeding krijgen. Er is ook een belangrijk percentage kinderen dat zowel borstvoeding als kunstvoeding krijgt. Op een leeftijd van 26 weken krijgt 13% van de kinderen naast kunstvoeding soms ook nog borstvoeding’, zegt Leen Dubois van Kind en Gezin.

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees