Vakantie

Airbnb voert belasting in in Parijs

Airbnb voert belasting in in Parijs

Airbnbn zal voortaan toeristenbelasting verrekenen voor de huizen en appartementen die te huur worden aangeboden in Parijs. Ook in België wordt deze mogelijkheid bekeken.

De Franse regering heeft een decreet goedgekeurd dat verhuursites zoals Airbnb toelaat om zelf belastingen te innen. Vanaf 1 oktober rekent de website per persoon en per overnachting 0.83 euro aan, die wordt verrekend met de Franse fiscus. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit ook in andere Franse steden zal worden doorgevoerd. Ook in Amsterdam, San Francisco en Portland gebeurt dit al.

Ook in België wordt aangedrongen op de automatische inning van belastingen, al werd fiscaliteit niet opgenomen in het Logiesdecreet rond accomodatie dat de meerderheidspartijen vorige maand indienden in het Vlaams Parlement. Hoewel belasting op overnachtingen geen Vlaamse bevoegdheid is, proberen de meerderheidspartijen te bekijken of er toch een fiscaal luik kan worden toegevoegd, schrijft de krant De Tijd. ‘We hebben contact met het gemeentelijke, regionale en federale niveau over het juridisch kader voor homesharing en belastingen’, zegt Sarah Roy, woordvoerder van Airbnb, in De Tijd.

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees