Wonen en winkelen in oud Instituut Sint-Amelberga

Wonen en winkelen in oud Instituut Sint-Amelberga

Freddy Verbeke, Bart Casier en projectmanager Wannes De Vleeschauwer op de speelplaats voor de vroegere klaslokalen, die worden vervangen door bijna 100 woningen. Foto: gvh

Temse -

Het kruispunt Pastoor Boelstraat-Gasthuisstraat wordt een groen toegangsplein naar de Temsese winkelkern. Dat is een extra troef van de omvorming van de Sint-Amelbergaschool tot een gemengd woonproject, die volgend jaar start.

Geen drukte van jongelui aan de poorten van het Amelberga-instituut op de eerste schooldag: de laatste leerlingen trokken vijf jaar geleden de schoolpoort definitief achter zich dicht. Reden voor de sluiting was het tanende leerlingenaantal in de ooit zo bloeiende school. Interwaas werkt momenteel, in nauw overleg met de gemeente Temse, een masterplan uit voor de site. Dat plan is nog niet klaar, maar een aantal verrassende grote lijnen zijn wel al duidelijk.

‘De nadruk in het project ligt op wonen. We plannen een gemengd project met een kleine 100 woongelegenheden. We praten hierover met de huisvestingsmaatschappijen en de private sector’, vertelt Interwaas-directeur Bart Casier.

Gezien de ligging van het project in hartje Temse, is het ook de bedoeling kernversterkend te werken. ‘Op dat vlak is dit een uitdagend project. Langs de kant van de Pastoor Boelstraat willen we nieuwe winkelruimte en zo de omgeving aantrekkelijker maken als winkelkern’, vult schepen van Ruimtelijke Ordening Freddy Verbeke (CD&V) aan.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio