Offerfeest: moslims krijgen ongelijk

Offerfeest: moslims krijgen ongelijk

Foto: Jimmy Kets

De Brusselse kortgedingrechter heeft woensdag de eis afgewezen die een aantal moslimorganisaties hadden ingesteld tegen Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Inzet van het kortgeding was het verbod dat minister Weyts heeft ingesteld op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren tijdens het Offerfeest. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch reageert tevreden dat de rechter onverdoofd slachten niet toelaat. Minister Weyts zegt: ‘Deze uitspraak is geen overwinning voor mij, maar is wel een stap vooruit voor dierwelzijn.’ Tegen de beslissing van de kortgedingrechter is nog beroep mogelijk.

Minister Weyts had besloten om onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren tijdens het Offerfeest niet langer toe te laten maar volgens de moslimorganisaties was dat in strijd met de godsdienstvrijheid en betekende de beslissing een de facto verbod op ritueel slachten omdat er in de erkende slachthuizen volgens hen onvoldoende capaciteit zou zijn. Maar de Brusselse kortgedingrechter geeft hen nu ongelijk.

Minister van Dierwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden maar vermijdt een triomfalistische toon: ‘Deze uitspraak is geen overwinning voor mij, maar wel een stap vooruit voor dierwelzijn’, zegt hij.

De N-VA-minister wijst erop dat hij al in september vorig jaar het verbod heeft aangekondigd. Ik betreur dat sommigen bleven verkondigen dat het allemaal zo een vaart niet zou lopen en de minister wel zou inbinden. Ik ben tevreden dat na de Raad van State, nu ook een burgerlijke rechtbank mijn stelling bevestigde. Bij deze wil ik dan ook in alle sereniteit de bladzijde omslaan’, klinkt het.

‘Ik wens ook in de toekomst, in dialoog met de betrokken partijen, ervoor te zorgen dat het offerfeest plaatsvindt met respect voor de regelgeving, voor godsdienstbeleving en voor dierenwelzijn.’

GAIA

Ook GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch is tevreden. ‘Een belangrijk precedent. Zeker voor het Brusselse Gewest, waar de praktijk dit jaar nog steeds wordt toegelaten.’

‘De uitspraak van de rechter bevestigt dat de Europese verordening uit 2009 moet worden nageleefd’, aldus GAIA. ‘Die zegt dat slachten zonder verdoving enkel is toegestaan in erkende slachthuizen die aan alle Europese vereisten voldoen. Het ritueel onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren is met andere woorden een inbreuk op de Europese wetgeving, en dus strafbaar. Dat betekent niet dat alle tijdelijke slachtvloeren automatisch verdwijnen: ritueel slachten onder verdoving is er wél toegelaten. Het staat de Belgische moslims ook vrij om een gift te doen in plaats van een schaap te slachten. De Brusselse kortgedingrechter haalde vandaag ook een opiniepeiling van het onderzoeksbureau IPSOS uit 2010 aan, in opdracht van GAIA. Die geeft aan dat meer dan 50 procent van de Belgische moslims positief of neutraal staat tegenover het verdoven van dieren voor het slachten.

GAIA blijft ook hameren op de noodzaak van een totaaloplossing: een wettelijke verplichting om dieren te verdoven voor het slachten, altijd en overal, dus ook in de erkende slachthuizen.

Corrigeer

NIEUWS