Gemeentewerkers die oud papier voor eigen rekening verkochten in opspraak

Gemeentewerkers die oud papier voor eigen rekening verkochten in opspraak

Foto: Photo News

Melle -

In Melle zijn de afgelopen maanden een twintigtal gemeentearbeiders ondervraagd in het kader van een tuchtonderzoek, omdat ze oud ijzer, fietsen en papier voor eigen rekening zouden hebben verkocht. Dat werd vernomen uit betrouwbare bron.

Zonder in te gaan op de inhoud, bevestigen zowel de gemeentesecretaris als de burgemeester dat het tuchtverslag binnenkort wordt overgemaakt aan het schepencollege.

De gemeente kreeg begin december melding dat arbeiders tijdens de diensturen en met gemeentelijke voertuigen oud ijzer, fietsen en papier inzamelden. Het materiaal zouden ze daarop voor eigen rekening verkocht hebben en de opbrengst onder elkaar verdeeld. De afgelopen maanden werden daarover een twintigtal gemeentearbeiders ondervraagd.

Tuchtonderzoek

‘Conform het gemeentedecreet werd ik door het college aangesteld als tuchtonderzoeker’, zegt de gemeentesecretaris, zonder in te gaan op de inhoud van het dossier. ’Ik heb het onderzoek de afgelopen maanden in alle sereniteit gevoerd en maak binnenkort het verslag, met daarin een voorstel van tuchtmaatregel, over aan het college.’

Burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V), die evenmin op inhoud van het dossier ingaat, zegt op het tuchtvoorstel van de gemeentesecretaris te wachten. ‘Het is de autonome bevoegdheid van de gemeentesecretaris om een tuchtonderzoek te voeren. Ik verwacht eerstdaags een tuchtvoorstel. Het behoort het schepencollege om dan een standpunt in te nemen. Maar het is niet de bedoeling dit blauw-blauw te laten.’

De gemeenteraad van Melle behandelt maandagavond overigens ook een voorstel tot afsprakennota rond tuchtprocedure en strafrechtelijk onderzoek, zo blijkt uit een tekst van oppositiepartijen Open VLD, GPS Melle en SP.A. Burgemeester De Maeseneer zegt dat die twee evenwel niets met elkaar te maken hebben.

Corrigeer

MEER NIEUWS