‘Wereld draait in 2050 volledig op groene energie’

‘Wereld draait in 2050 volledig op groene energie’

Een wereld waarin we enkel nog maar gebruikmaken van groen energie? Het kan tegen 2050, volgens Greenpeace. Foto: ss

Een wereld die volledig draait op duurzame energiebronnen. Het lijkt ambitieus en misschien zelfs onhaalbaar, maar volgens Greenpeace is het niet langer een verre toekomstdroom. Integendeel: tegen 2050 kunnen we van gas, olie en kolen af zijn, aldus de milieuorganisatie.

Tot die conclusie komt Greenpeace in ‘Energy (R)evolution’, een meer dan 300 bladzijden tellend rapport waar gerespecteerde ingenieurs en wetenschappers in de milieu-economie zich hebben achter gezet.

Technologische vooruitgang zorgt ervoor dat er geen technische hindernissen zijn om binnen 35 jaar wereldwijd volledig omgeschakeld te zijn naar energiebronnen als de zon, de wind, waterkracht, biomassa of aardwarmte, zo staat er te lezen in het rapport. Vooral windenergie zou de bovenhand nemen in 2050, met zonne-energie op de tweede plaats.

En ook op economisch vlak zijn er heel wat argumenten die pro een omschakeling pleiten. Zo komen de klassieke energievoorzieners, zoals kerncentrales, steeds meer onder druk te staan. In de Europese Unie is de voorbije 10 jaar bijvoorbeeld evenveel capaciteit aan zonne- en windenergie geïnstalleerd als het totaal aan steenkool- en gascentrales. De industrie van fossiele brandstoffen wordt bovendien te duur en te riskant, onder andere door verouderde centrales.

Daarnaast gaat een omslag naar duurzamere energiebronnen niet ten koste van de economie. Tegen 2050 kan de industrie rond zonne-energie alleen al meer banen genereren dan het aantal banen die de kolenindustrie nu oplevert. Volgens het Greenpeace-onderzoek is het zelfs al mogelijk dat in 2020 investeringen in de energiesector zorgen voor een kwart méér banen dan nu; tegen 2025 zou dat bijna 60 procent moeten zijn.

Investeringen

Maar zo’n volledige omslag naar duurzame energie kost wel hopen geld. Zo is er een investering van jaarlijks 1,42 biljoen euro nodig. Daartegenover staat dan wel dat energiebevoorrading via duurzame bronnen een besparing van jaarlijks 976 miljard euro kan opleveren en op termijn zullen de investeringen worden terugverdiend, zo staat er in ‘Energy (R)evolution’. Want volgens Greenpeace is volledig overschakelen naar duurzame energie in 2050 niet alleen mogelijk, maar is dat op termijn ook kostenneutraal omdat groene energie geen fossiele brandstoffen nodig heeft.

Bovendien is zo’n omslag ook gewoon nodig, zegt Greenpeace. De opwarming van de aarde volledig stoppen, is niet mogelijk. Maar willen we die beperken tot maximum 2 graden, dan mag er tegen 2050 geen CO2-uitstoot meer zijn. Gebruikmaken van duurzame energiebronnen, is daarin een cruciale factor.

Realistisch plan?

Het is niet de eerste keer dat Greenpeace zo’n energiescenario publiceert. De eerste versie ervan verscheen tien jaar geleden en sindsdien spelen de scenariostudies van de milieuorganisatie een belangrijke rol in de energiediscussie wereldwijd.

Of het rapport ook realistisch is, valt nog af te wachten. Dat zullen we pas in 2050 weten. Maar de rapporten van Greenpeace worden alleszins door heel wat experts en organisatie serieus genomen. De voorspellingen die de milieuorganisatie al sinds 2005 publiceert in energierapporten, bleken telkens voor het overgrote deel uit te komen. Toen een decennium geleden de eerste studie van Greenpeace over duurzame energie werd gepubliceerd, werd dat kritisch onthaald. Na verloop van tijd bleek dat Greenpeace de enige organisatie was die de opkomst van duurzame energie niét onderschat had.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees