Fijn stof in Gent: bekijk de kaart

Fijn stof in Gent: bekijk de kaart

Groene puntjes wijzen op een lage uitstoot van fijn stof, rode op een hoge. Foto: Universiteit Antwerpen

Gent -

In Gent hangt niet meer of minder fijn stof in de lucht dan in Antwerpen. In beide steden hangt het er vooral van af in welke straat je woont. Dat blijkt uit de eerste fijnstofkaart van de Oost-Vlaamse hoofdstad.

Eigenaardig genoeg is het de Universiteit Antwerpen die het fijn stof in Gent in beeld heeft gebracht. In navolging van het succesvolle AIRbezen-project in Antwerpen vroeg professor in de bio-ingenieurwetenschappen Roeland Samson ook aan de Gentenaars om mee te werken aan een meting van de luchtvervuiling in hun stad. In plaats van aardbeienplantjes te kweken werd aan de Gentenaar in het voorjaar gevraagd klimopblaadjes binnen te brengen die op een hoogte van 1m50 groeiden.

265 stalen werden ingeleverd. ‘Dat is een groot succes’, zegt Roeland Samson ‘omdat hier veel minder ruchtbaarheid is aan gegeven dan aan het aardbeienproject in Antwerpen. Het bewijst vooral dat de bevolking wil weten hoe het met het fijn stof in hun woongebied gesteld is en het stimuleert ons om in de toekomst hiermee verder te gaan.’

Omdat het fijn stof op de klimopblaadjes de opeengestapelde neerslag weergeeft gedurende een blootstellingsperiode van verschillende maanden, schetst het een betrouwbaarder beeld dan een eenmalige meting van de luchtvervuiling met een apparaat.

Brede straten en hoge gevels

‘Wat opvalt is dat de hoeveelheid fijn stof aanzienlijk verschilt van wijk tot wijk en van straat tot straat’, aldus de professor. ‘De drukte van het verkeer speelt een grote rol. Aanschuivende auto’s of files vervuilen meer dan snel rijdende wagens maar wie zich aan de zone-30 houdt zal toch minder vervuilen dan wie hard door de straten stuift. Brede straten verspreiden de vervuiling meer dan smalle straten en hoge huizen beletten dat het fijn stof door de wind de lucht in waait.’

Zwarte punten zijn de haven van Gent en het Zuidpark. De Blaarmeersen vormen dan weer een gezonde long. ‘Maar ook kleine parkjes en open ruimten in de stad kunnen het fijn stof drastisch naar beneden halen. Verheugend nieuws is dat een tuin achter een hoge gevel al veel minder fijn stof kan bevatten dan de straatzijde waar veel verkeer passeert.’

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees