‘De Kerk is niet langer blok beton’

De bisschoppensynode over het gezin heeft de veranderingen onderstreept die de Kerk momenteel ondergaat. Dat heeft kardinaal Godfried Danneels tijdens een persconferentie in Rome gezegd.

De Kerk die gezien wordt als een instituut dat niet anders doet dan praten en oordelen, heeft besloten om te luisteren, luidde het. Voor heikele thema’s als gemengde huwelijken of homoseksualiteit is er echter nog geen definitief antwoord.

Sinds 4 oktober buigen 360 deelnemers, onder wie aartsbisschoppen en kardinalen, zich in Rome over de plaats van het gezin in de katholieke Kerk. ‘Ik heb het gevoel dat we van ik naar wij zijn gegaan’, stelde de voormalige aartsbisschop. ‘De Kerk is niet langer een blok beton, elk land heeft zijn ideeën en de onenigheden worden niet langer verzwegen zoals dit vroeger het geval was.’

De deelnemers aan de synode hebben de voorbije weken een tekst opgesteld, die voortgaat op de bijzondere synode van 2014. De finale versie wordt zaterdag ter stemming voorgelegd.

‘De tekst zal het accent leggen op de noodzaak om de voorbereiding en begeleiding van koppels naar het huwelijk te verbeteren’, zegt de Antwerpse bisschop, Johan Bonny, daarover. ‘De bisschoppen geloven in het huwelijk tussen man en vrouw, gestoeld op een sterk engagement.’

‘Meer tijd nodig’

Ook de kwestie van de gemengde huwelijken, bijvoorbeeld tussen twee personen met verschillende religie, en de communie voor gescheiden mensen - wat nu niet toegestaan is binnen de Kerk - kwamen aan bod, net als homoseksuele koppels. Maar die thema’s zijn te belangrijk om in enkele weken een definitief antwoord aan te reiken, aldus Bonny. ‘De tekst is een opening, we hebben dus meer tijd nodig.’

Deze bisschoppensynode, waaraan 279 bisschoppen deelnemen, is het vervolg op de synode van vorig jaar. Die verliep, naar kerkelijke normen, erg tumultueus. Daarom werd op voorhand de kans op spectaculaire doorbraken al klein ingeschat.

De synode startte overigens met een bom. Een Poolse prelaat die openlijk toegaf dat hij een homoseksuele relatie had, werd op staande voet ontslagen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees