Koop virtueel een steen voor nieuw scoutslokaal

De lokalen zien er momenteel troosteloos uit. Een stuurgroep zet zijn schouders onder het project. Foto: djr

Menen -

De lokalen van scouts Menen zijn dringend aan vernieuwing toe. Een nieuw lokaal betekent natuurlijk ook grote kosten. Daarom doet de jeugdbeweging een beroep op sympathisanten. Zij kunnen namelijk een virtuele steen kopen.

Troosteloos. Dat is het woord dat volgens de scouts het best bij de huidige toestand van hun lokalen hoort. Zowel binnen en buiten is er veel schade. Een stuurgroep zette zijn schouders onder een bouwproject. Die bestaat uit Sven Geldof, Thomas Dierynck, Brecht Tyberghien, Baldewijn Dubaere, de secretaresse van de scouts en groepsleiding.

“Herstellen zou ons te veel geld kosten en het zou toch maar een pleister op een houten been zijn”, zegt Sven Geldof. “We beslisten dan maar om zelf te bouwen.”

Zelf bouwen betekent natuurlijk een grote financiële last. Stad Menen kan enkel via de investeringssubsidie geld toekennen aan jeugdbewegingen met eigen lokalen via de jeugdraad. Deze besloot om die subsidie van 10.000 euro vijf jaar toe te kennen aan de scouts. De stuurgroep probeert nu nog om dat bedrag in één keer te krijgen. Dat bedrag is echter nog niet voldoende, daarom zette de scouts een origineel systeem op poten. “Sympathisanten kunnen een virtuele steen van 40 euro kopen via onze site”, legt Sven uit.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio