Don Bosco geeft leerlingen plek om te rouwen

De levenstuin is een plek waar jongeren alleen kunnen zijn met hun verdriet. Foto: yds

Halle -

Deze zomer overleed Corwin bij een verkeersongeval in Halle. Twee jaar eerder overkwam dit ook Jordy. Beiden waren leerlingen van de Halse Don Boscoschool. Om hen een eigen plekje te geven waar leerlingen kunnen rouwen is er nu de levenstuin.

"We spelen al een drietal jaar met de idee om op onze campus ergens een plek in te richten waar leerlingen kunnen rouwen om het verlies van een klasgenoot, een leerkracht of een familielid. Met 2.000 leerlingen hier op school, worden we wel vaker met sterfgevallen geconfronteerd. De laatste jaren valt het op hoeveel kinderen ouders verliezen aan kanker bijvoorbeeld. Als school is het onze taak om onze leerlingen bij te staan en hen te helpen bij dit rouwproces", aldus leerkracht Marijke Van Nieuwenhuyze die het initiatief voord e levenstuin nam.

"Hoe die plek er moest uitzien, waar die moest liggen,...: daar heeft een werkgroep zich de voorbije twee jaar mee bezig gehouden. We zochten een plekje op de campus maar waar men toch afstand kon nemen van een schoolse omgeving, een plek met direct contact met de natuur, waar jongeren alleen kunnen zijn met hun verdriet maar ook in klasverband een herdenking of stiltemoment kunnen doen. En zo kwamen we uiteindelijk uit in het bos op onze campus. De levenstuin is een omheinde plek geworden met banken onder een afdak en rond een borrelsteen waarrond men witte keien kan leggen met hierop de naam van de overledene die men niet wil vergeten. Er staan ook kunstwerken die de vier natuurelementen symboliseren, en een uitvergroot gedicht van Gerry den Otter. Hier zal dit jaar ook de klas van de overleden Jordy binnenkort vergeetmenietjes zaaien. Op die manier krijgen overledenen een plek op school zodat ze niet vergeten worden , waar leerlingen zelf kunnen naar toe komen en hun verdriet op hun manier verwerken", aldus Marijke Van Nieuwenhuyze. "We beantwoorden hiermee aan een nood. Wanneer er pas iemand overlijdt, richten we wel een rouwkamer in op school maar na verlloop van tijd verdwijnt die terug. Onze levenstuin blijft bestaan. In de regio zijn wij de enige school met dergelijk initiatief".

Opvallend is dat de leerlingen zelf meehielpen bij de realisatie van de tuin. "Onze houtafdeling maakte de zitbanken en het dakje er boven. De bouwafdeling maakte de funderingen end e sokkels voor de natuurelementen. Mechanica en lasserij maakte de vier kunstwerken in metaal. De afdeling elektriciteit legde de borrelsteen aan. Zelfs de naam levenstuin werd door leerlingen zelf bedacht", aldus Marijke.

De leerlingen mochten de levenstuin mee inhuldigen en keien rond de borrelsteen leggen met de namen van de overleden leerlingen en leerkrachten van de voorbije jaren. De gedachten van de meeste leerlingen gingen vooral uit naar Corwin en Jordy die in de levenstuin toch aanwezig blijven op school.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees