COMMENTAAR

Ballenkraam

Ballenkraam

Foto: NB

Het is van alle tijden dat ­ministers die weinig populaire maatregelen voorstellen ­zuinig zijn met de details die het allemaal nog wat bedenkelijker maken. De duivel zit in de details, en dus vaak in de kleine lettertjes die op de dag van de bekendmaking ver­loren gaan in het gedruis. Maar Vlaams minister Annemie Turtelboom (Open VLD) bakt het met haar Turteltaks wel heel bruin.

Het debat ging de voorbije dagen vooral over wie nu de grote schuldige is voor het ontstane ­tekort. Die discussie valt uiterst makkelijk te ­beslechten: alle partijen die de voorbije jaren deel uitmaakten van de Vlaamse regering hebben in deze boter op het hoofd. Ze kunnen dus nu stoppen met naar elkaar te wijzen. Dat getuigt stilaan van slechte smaak.

Het zou dus beter gaan over de manier waarop de put die geslagen werd door het beleid rond de groenestroomcertificaten weggewerkt wordt. En daar doet de oplossing van Turtelboom terecht de wenkbrauwen fronsen. Dat de taks de kostprijs buitensporig afwentelt op de gewone con­sumenten, werd al snel duidelijk. De wanverhouding is intussen alleen maar sterker uit de verf gekomen. Zeker toen bleek dat een aantal grote bedrijven wel heel erg ­ontzien wordt.

Dat appartementsbewoners in veel gevallen twee keer de factuur gepresenteerd krijgen, maakt het helemaal grotesk. Volgens de minister is er niets aan de hand omdat de taks van 100 euro per jaar ­gemiddeld over 6,7 appartementen verdeeld zal worden. Het is het venijnige van dat soort gemiddelden: de statisticus verdrinkt in een rivier van gemiddeld een halve meter diep. De realiteit is dat sommigen weinig zullen voelen van die extra taks en anderen de factuur opnieuw gevoelig zien stijgen. En dat heeft niets te maken met hun ­inkomen of verbruik, maar met het toeval.

Je zou denken dat een minister die nog maar eens een taks op elektriciteit toevoegt, als laatste in een lange rij, beter nadenkt over een billijke verdeling. Nu lijkt de hele taks meer op het ­ballenkraam op de kermis: alle ballen prijs, zolang het gat in de begroting maar gedicht wordt. Alsof stekeblind beleid ooit rechtvaardig kan zijn. Niet dus.

Corrigeer