Waarom deze Vlaamse jonge mensen geen kinderen willen

© Shutterstock

© Canvas

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Op de website van Canvas komen vier jongeren aan het woord over hun toekomst en of ze in dat toekomstplaatje ook een rol voor kinderen weggelegd zien. Het interactief beeldverhaal kadert in de zoektocht van de zender naar de vraag waarom jonge mensen vandaag al dan niet voor kinderen kiezen. Marian, Celine, Sebastiaan en Gerhilde leggen uit waarom zij voor een kinderloos bestaan opteren of net waarom hun moederhart wel sneller klopt.

flb

Het is de vraag die elk koppel te pas en te onpas wordt voorgeschoteld: "En wanneer beginnen jullie er aan?". Terwijl de meeste stellen nog steeds kiezen voor een leven met kinderen, zijn er ook jongeren die er bewust geen willen. Het blijft een soort van taboe waar Canvas dieper op wil ingaan. Ook bioloog Dirk Draulans laat zijn licht schijnen op waarom we steeds minder vaak voor kinderen kiezen. Biologisch gezien blijft het een vreemde trend. "Dat dalende kinderaantal is een vreemd biologisch gegeven, want in de biologie draait alles om het maximaal voortplanten van genen naar de volgende generaties", zegt hij.

Celine (24) denkt dat ze geen kinderen wilt, althans voorlopig toch. Marian (26) geeft aan een moederhart te hebben, maar stelt zich ook nog veel vragen zoals bijvoorbeeld of het wel verstandig is om kinderen te nemen en of ze het zal aankunnen. Marian twijfelt ook omdat ze geen moeder wil zijn die haar kind bij de crèche dropt.

Bij Gerhilde (30) lijkt de beslissing om geen kinderen te willen definitief te zijn, haar vriend liet zich steriliseren. Zij is het beu om de vraag te krijgen of ze later niet eenzaam zal zijn zonder kinderen. "Sorry, maar ik vind dat geen valabele reden om een kind te krijgen", klinkt het.

Ook single Sebastiaan (36) klinkt vastbesloten: "Ik wil absoluut geen kinderen." Hij veegt het argument dat we gemaakt zijn om zich voort te planten van tafel. "Waar stopt het?", vraagt hij zich af. Dat hij bewust geen kinderen wil, zorgde ervoor dat hij zeker twee langdurige relaties op de klippen zag lopen. Wat doe je immers als de ene kinderen wilt en de andere niet?

En hoeveel invloed heeft je omgeving op die keuze? Volgens Celine is er druk om kinderen te hebben om je leven te doen slagen en als iedereen om je heen ook aan kinderen begint neemt die druk nog toe. Bij Marian horen er gewoon kinderen bij haar toekomst en is het haar hart die dat zegt. Sebastiaan vindt het jammer dat andere vormen van samenleven die buiten de traditionele familie vallen als vreemd beschouwd worden in onze maatschappij.

Aangeboden door onze partners

Meer lifestyle

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie