COMMENTAAR

Ideologische opvliegers

Met Twitter kan je meerdere kanten uit. Je kan er nieuws mee maken, laten zien dat je ad rem bent. Een briljant ­inzicht poneren. Maar vooral met een domme opmerking ­jezelf te kijken zetten. Dat was gisteren opnieuw het geval, na een tweet van liberaal voorganger Alexander De Croo. Die voelde zich om God weet welke reden geroepen om te eisen dat christenen hun barmhartigheid in daden moeten omzetten. En lege kloosters en abdijen openzetten voor de vluchtelingen voor wie ze zo veel begrip vragen. Opmerkelijk. Die christenen zijn nochtans allang bezig met het zoeken naar opvang. De bisschoppen hebben daartoe opgeroepen, de paus heeft die smeekbede later herhaald. Dat heeft niet geleid tot stapelbedden met vluchtelingen in elke pastorie maar wel voor veel kleine plaatselijke initiatieven. Vele daarvan, ook buiten het kerkelijke patrimonium, komen dus niet van extreemlinkse groupuscules, zoals weleens is beweerd. Maar vooral van katholieken en protestanten die net vanuit hun geloof een helpende hand willen ­bieden.

Het is moeilijk te geloven dat een vicepremier daar geen weet van heeft. Evenmin is het moeilijk te vatten dat de excellentie niet weet dat de huidige reglementering voor de opvang van vluchtelingen wat meer tijd vergt dan het opschudden van een bedje met stro in een stal.

Zoveel dommigheid kunnen we van een vice­premier niet vermoeden. Dus kan het moeilijk anders dan dat hij last had van een ideologische opvlieger. Liberalen en kerkelijken, dat komt nooit goed. Zeker niet als wat die laatsten zeggen en doen een paar pijnpunten blootlegt. Namelijk dat de liberale bijbel van vrijheid, gelijkheid en solidariteit niet zo heilig is als gedacht voor Open VLD. Dat is ideologisch knap vervelend.

Het zou gepast zijn om de vraag hoe we deze crisis als samenleving gaan opvangen, partij­politiek en electoraal te ontsmetten. Als we dat niet doen, dan vinden we nooit een oplossing die menswaardig en maatschappelijk aanvaardbaar is. Het werk dat de regering al heeft geleverd en de zware taak die haar nog wacht, wordt door dit soort ideologische stokebrandjes alleen maar ­ondermijnd. En dat zou premier Michel zo stilaan mogen beseffen.

Corrigeer

Meest Gelezen