Crombez: “Meer geld voor de Staatsveiligheid om levens te redden”

Crombez: “Meer geld voor de Staatsveiligheid om levens te redden”

Foto: Photo News

Brussel -

Oppositiepartij SP.A wil dat de federale regering onmiddellijk meer geld vrijmaakt voor de Staatsveiligheid. Er zijn meer middelen en mensen nodig voor het vergaren van inlichtingen en het opvolgen en screenen van mensen die een risico vormen voor de maatschappij. De socialisten willen ook dat Brussel één politiezone wordt.

“Onze veiligheidsdiensten vergaren te weinig informatie en de informatie die ze hebben, wisselen ze onvoldoende uit met binnenlandse en buitenlandse diensten”, oordeelt SP.A-voorzitter John Crombez. “Als we dat snel verbeteren, kunnen we in de toekomst aanslagen voorkomen en levens redden.”

Concreet pleit SP.A voor een centrale databank met inlichtingen die voor alle Belgische veiligheidsdiensten raadpleegbaar is. Maar ook op Europees niveau moet de uitwisseling van informatie fors beter. “Terroristen kennen geen grenzen. De veiligheids- en inlichtingendiensten mogen die evenmin hebben”, luidt het.

Extra middelen zijn nodig, oordeelt SP.A voorts. “Het budget voor veiligheid moet omhoog. De geplande vermindering van de middelen voor de staatsveiligheid moet niet alleen teruggedraaid, maar zelfs verhoogd worden”, aldus Crombez. Dat moet ervoor zorgen dat de veiligheids- en inlichtingendiensten kunnen werken met betere en onderling verbonden informaticasystemen, maar bijvoorbeeld ook voor meer personeel voor het doorlichten van het internet.

Tot slot wil SP.A een parlementaire onderzoekscommissie de werking van de veiligheids- en inlichtingendiensten achter gesloten deuren laten doorlichten. En de maatregelen om de veiligheidsdiensten te versterken, kunnen best gecoördineerd worden door een regeringscommissaris.

De oppositiepartij biedt alvast haar medewerking aan voor maatregelen die de werking van de veiligheidsdiensten kunnen verbeteren. “In deze dramatische omstandigheden past alleen samenwerking over de partijgrenzen heen”, luidt het nog na het partijbureau van SP.A.

Corrigeer

MEER NIEUWS