“Zeg Daesh, want ISIS staat voor wat ze willen zijn: een staat”

Waarom we ISIS best een andere naam zouden geven

Waarom we ISIS best een andere naam zouden geven

Foto: BELGAIMAGE

De meeste Belgische media kiezen voor de term Islamitische Staat (IS), Het Nieuwsblad en de Nederlandse minister-president spreken over ISIS, Obama noemt hen ISIL en de Franse premier duidt hen aan als Daesh. Maar wat is nu precies de juiste term voor de terreurorganisatie die de aanslagen in Parijs op haar geweten heeft? “We kiezen best voor Daesh”, zei Midden Oosten-expert Jef Lambrecht in Nieuwe Feiten op Radio1. “Want met alle andere benamingen noemen we hen exact wat ze willen zijn: een Staat.”

Tot juni 2014 stond de naam Isis vooral bekend als een van de belangrijkste godinnen van de Egyptische mythologie. Een godin die geassocieerd wordt met liefde, maar dat staat haaks op de gruwel waar terreurgroep ISIS voor staat. De organisatie leek uit de lucht te vallen, maar eigenlijk bestaat ze al een aantal jaren. ISI, ISIL, ISIS, IS…Het gaat telkens om dezelfde organisatie. Om te weten waar ISIS zijn wortels heeft, moeten we even teruggaan in de tijd, naar januari 2002.

Toenmalige president George W. Bush verwees in zijn State of the Union-toespraak naar Irak als onderdeel van de ‘As van het Kwaad’. Het land zou banden hebben met Al Qaeda en zou massavernietigingswapens bezitten. Een dik jaar later, op 20 maart 2003, viel de VS omwille van die redenen Irak binnen. In december 2003 werd de leider van Irak, de soenniet Saddam Hoessein, opgepakt. Massavernietigingswapens werden er uiteindelijk niet gevonden en ook de zogenaamde banden met Al Qaeda waren ver zoek.

Ontwricht land als voedingsbodem voor terreurgroepen

Na de terugtrekking van de Amerikaanse troepen, was Irak voor de VS een afgesloten hoofdstuk, een hoofdstuk waarin het land ‘een veiligere plaats’ zou geworden zijn. In realiteit werd Irak een compleet ontwricht, instabiel land, wat later een voedingsbodem zou blijken voor verschillende terreurgroeperingen. De val van het Hoessein-regime veranderde ook de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten; sjiieten kregen weer meer invloed in de regio, ten nadele van de soennieten.

Om de soennietische Irakezen te beschermen en de Islam te verdedigen, wordt in 2003 ISI (Islamitische Staat in Irak) opgericht vanuit verschillende organisaties die banden hebben met Al Qaeda. Terrorist al-Zarkawi neemt de leiding op zich in Irak. Dat er chaos heerst in Irak en het land op zoek is naar stabiliteit, versterkt de terreurbeweging alleen maar. Omdat al-Zarkawi zo driest te werk ging, keerden verschillende militieleden zich intussen tegen de gruwel. Toen al-Zarkawi in 2007 door de VS werd omgebracht, leek ISI een stille dood te sterven.

Tot de opstand in Syrië die uitmondde in de Syrische burgeroorlog in 2011, die de regio opnieuw deed wankelen. In die nieuwe chaos zagen ondergedoken leden van ISI een kans om zich opnieuw te organiseren. Dat lukte ook en het werkterrein van ISI werd uitgebreid naar Syrië waardoor de naam van de beweging veranderde naar ISIS: Islamitische Staat in Irak en Syrië. In het Engels wordt dat ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant). Door genadeloos toe te slaan, kon de beweging al snel enkele cruciale steden in de regio innemen.

Eén Islamstaat

Eind juni 2014 besloot de terreurbeweging zichzelf te hernoemen tot Islamitische Staat, kortweg IS. Doel van IS is Irak en Syrië aan elkaar hechten en daar het kalifaat herstellen; een strenge Islamstaat die geregeerd wordt door een kalief; een zogenaamde opvolger van de profeet Mohammed. Abu Bakr al-Baghdadi werd door IS aangeduid als eerste kalief. ISIS wil hiermee hun strenge interpretatie van de koran aan een eengemaakte moslimgemeenschap opleggen. Wie niet volgt, moet sterven.

En net omdat ISIS zich zo uitroept als de enige islamitische staat die ‘ware moslims’ zouden moeten volgen en gehoorzamen, moeten we ISIS een andere naam geven, vindt ex-VRT-journalist en Midden Oosten-kenner Jef Lambrecht. Door ISIS te blijven bestempelen als (een afkorting van) Islamitische Staat, noemen we hen exact wat ze willen zijn: een staat. In het programma Nieuwe Feiten op Radio 1 zei hij dinsdagmiddag dat we moeten overschakelen op de term ‘Daesh’, iets wat de Franse president François Hollande inmiddels al gedaan heeft.

Niet-Islamitische Staat

Daesh is het Arabische acroniem voor ‘al-Dawla al-Islamiya fi Iraq wal-Sham’ (DAIISH), wat eigenlijk gewoon de naam is van IS, namelijk Islamitische Staat in Irak en de Levant. Maar door dat acroniem te gebruiken, vermijd je te zeggen dat de groep een officiële representatie is van het islamitisch gedachtegoed. En vermijd je dus dat ISIS wordt gelijkgesteld met de islam, of met moslims in het algemeen. Net omwille van die tegenstelling riepen een paar Britse imams vorig jaar nog op om ISIS te benoemen als ‘niet-Islamitische Staat’. Bovendien wordt Daesh bijna net hetzelfde uitgesproken als het Arabische woord ‘dahes’, wat zoveel betekent als “hij die tweedracht zaait.” ISIS heeft een hekel aan die beledigende connotatie en heeft de benaming ‘Daesh’ daarom verbannen in zijn gebied.

Corrigeer

MEER NIEUWS