Gentbrugge blijft extra treinen eisen: 'Ons station kan een symbool zijn'

Gentbrugge blijft extra treinen eisen: 'Ons station kan een symbool zijn'

'Wat Gentbrugge en zijn station nog meer symbolisch maakt, is het befaamde E17-viaduct dat er midden door woongebied loopt', zegt bewoner Olivier Pintelon (midden) Foto: fvv/Archief

Gent - Bewoners van Gentbrugge houden de druk op de ketel om opnieuw meer treinen te laten stoppen in hun station. De stad zal opnieuw bij de NMBS aankloppen met de vraag. 'De ironie van de zaak is dat nergens de keuze voor duurzame mobiliteit zo expliciet kan worden gemaakt als in Gentbrugge', zegt bewoner Olivier Pintelon.

Gent gaat nog eens bij de NMBS aankloppen om opnieuw meer treinen te laten stoppen in het station van Gentbrugge. Dat zegt de bewonersgroep Wijk zonder trein, die dinsdag een gesprek had met mobiliteitsschepen Filip Watteeuw.

Pendelaars kunnen sinds december 2014 minder treinen nemen in het station van Gentbrugge. De NMBS schrapte in haar nieuw vervoersplan enkele ritten, net zoals in Drongen, Wondelgem en Merelbeke. Tegen de zin van een groep bewoners, die al een jaar actie voeren. Na overleg met Watteeuw wordt ook de mogelijkheid bekeken of De Lijn een vaste bushalte zou kunnen maken aan het station van Gentbrugge. “Maar concrete beloftes zijn er niet”, klinkt het.

Duurzame mobiliteit of niet? Gentbrugge is een testcase

In Gent heeft iedereen de mond vol van duurzame mobiliteit. Het nieuwe mobiliteitsplan wil de auto weghouden uit de binnenstad. Een cruciale randvoorwaarde hiervoor is dat de alternatieven – fiets, bus, tram en trein – (verder) worden uitgebouwd. En dat is broodnodig.

Het nieuwe mobiliteitsplan streeft naar een autoluwe binnenstad. Een goed uitgebouwd en fijnmazig openbaar vervoer is hiervoor – ons inziens – cruciaal. Het is broodnodig dat de duurzame alternatieven worden uitgebouwd. Zoniet verplaatst het autoverkeer zich gewoon naar de (dichtbevolkte) wijken in de randstad. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Een voorstadsnet (GEN) kan een (gedeeltelijke) oplossing bieden. Een goede dienstverlening in o.a. Gent-Dampoort, Gentbrugge, Merelbeke, Drongen en Wondelgem houdt de auto’s weg van de binnenring. Het Gentse stadsbestuur erkent die logica en streeft zelfs naar twee bijkomende treinhaltes: de Loop en de Muide.

Wijk(en) zonder trein

Het nieuwste vervoersplan van de NMBS – in voege sinds december 2014 – hanteert echter een andere filosofie. Verschillende voorstadsstations kwamen er bekaaid vanaf. De piekuurtrein naar Brussel vanuit Gent-Dampoort werd weliswaar behouden, maar in alle andere stations ging de dienstverlening achteruit.

In Drongen verdwenen drie van de vier rechtstreekse treinen richting Brussel. In Wondelgem verdween de piekuurtrein Gent-Eeklo en werden de loketten onlangs gesloten. En ook in Merelbeke werd het aantal nuttige verbindingen teruggeschroefd. Maar nergens was de impact zo groot als in Gentbrugge waar het aantal treinen halveerde.

In al deze stations werd het wegvallen van rechtstreekse lijnen niet gecompenseerd door nieuwe lokale treinen. Zo’n beslissing drijft mensen in de richting van de auto. In Gentbrugge klonk het verzet tegen de nieuwe dienstregeling het luidst en voeren buurtbewoners en pendelaars al een klein jaar actie onder de noemer ‘Wijk zonder trein’. Al mag het duidelijk zijn dat hun strijd symbool staat voor de andere voorstadsstations. Er zijn meerdere wijken zonder trein.

Het station Gentbrugge staat symbool

De ironie van de zaak is dat nergens de keuze voor duurzame mobiliteit zo expliciet kan worden gemaakt als in Gentbrugge. Door de verminderde dienstverlening verlegt het autoverkeer zich via de binnenring richting Gent-Sint-Pieters en (eventueel) Gent-Dampoort. Beide stations zijn zowel qua auto- als treinverkeer volledig verzadigd. Tegen de logica van het mobiliteitsplan in, worden de auto’s richting de binnenstad gestuurd.

Wat Gentbrugge en zijn station echter nog meer symbolisch maakt, is het befaamde E17-viaduct dat er midden door woongebied loopt. Voor pendelaars ligt het niet-duurzaam alternatief voor de hand. Sommige mensen die in Antwerpen werken, opteren voortaan voor de auto. En voor de werknemers van bedrijvencentrum De Punt is er al helemaal geen alternatief meer. Ondertussen zitten buurtbewoners opgezadeld met fijn stof en geluidshinder – wat de bewonersgroep ViaduKaduk terecht en met succes aanklaagt.

Ideaal momemtum

Er is echter hoop. Er is een grootschalig onderzoek aan de gang over de invoering van een voorstadsnet rond Brussel, Gent en Antwerpen. Hierbij wil men het openbaar vervoer optimaliseren en versterken. Eind dit jaar zou er duidelijkheid moeten komen.

De actiegroep Wijk zonder trein vraagt het stadsbestuur om het momentum aan te grijpen om een cruciale randvoorwaarde voor het mobiliteitsplan te realiseren: een betere bediening voor de Gentse voorstadsstations (Gent-Dampoort, Gentbrugge, Drongen, Merelbeke en Wondelgem). Voor het station Gentbrugge hebben wij al berekend dat een extra stop technisch perfect mogelijk is, aangezien meerdere treinen passeren maar nu niet halt houden.

We hopen dan ook dat de studie over het gewestelijk expressnet soelaas kan bieden. In elk geval laten we de moed niet zakken en zullen – indien nodig – blijven campagne voeren tot het nieuw reizigersplan in 2017.

Wijk zonder trein
Facebook

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio