Staatsveiligheid krijgt meer macht

Michel: "400 miljoen extra en bijzondere opvoeringsmethoden in strijd tegen terrorisme"

Premier Charles Michel spreekt donderdagochtend het parlement toe over maatregelegen die de regering zal in de strijd tegen terrorisme. Een speech waarmee hij het binnen- en buitenland moet overtuigen dat België het meent met de strijd tegen terreur. Hij kondigde 400 miljoen extra budget aan, en kondigde onder andere aan dat teruggekeerde Syriëstrijders een enkelband zullen krijgen.

"Fanatisme is net als racisme een gif. Een gif dat vernietigd moet worden", zei een strijdvaardige premier. "We gaan op vier vlakken actie ondernemen. "Eén, Haatboodschappen zullen we uitroeien. Twee,  potentieel gevaarlijke individuën zullen we uitschakelen. Drie, we zullen de middelen van de veiligheidsdiensten versterken. En vier, we zullen internationaal samenwerken."

"Ten eerste: haatboodschappen zullen we uitroeien. Haatpredikers zullen we veroordelen en uitwijzen. Sites die haat verspreiden zullen we opdoeken. Illegale moskeeën waar haat gepredikt wordt, zullen we sluiten."

"Ten tweede: potentieel gevaarlijke individuën zullen we uitschakelen", ging Michel verder. Een opvallende maatregel is de vrijheidsberoving van 'foreign fighters'. In principe zullen Syriëstrijders die terugkeren naar België in de gevangenis worden opgesloten. Personen die geregistreerd staan bij de dreigingsanalysediensten moeten een elektronische enkelband kunnen krijgen. 

In totaal kondigde Michel 18 concrete maatregelen aan. Lees ze hier na. 

Prepaid kaarten niet langer anoniem te koop

"Ten derde: We zullen de middelen van de  veiligeheidsdiensten versterken. Naast extra aanwervingen zullen we investeren in nieuwe technologiën, zoals nummerplaatherkenning. En we zullen het gebruik van bijzondere onderzoeksmethoden uitbreiden. De uurbeperking voor huiszoekingen zullen we schrappen als het om terrorisme gaat. Nu kan dat niet tussen 21 uur en 05 uur. Voortaan zal het 24 uur op 24 kunnen. Het wordt ook onmogelijk om voortaan anonmie prepaid kaarten te kopen voor mobiele telefonie. Want we merken dat die gebruikt worden om de politie te misleiden." Andere maatregelen zijn onder meer een onmiddellijke voorlopige hechtenis van 72 uur voor terroristische daden, waarvoor de Grondwet moet worden herzien.

"Ten vierde zullen we Internationaal samenwerken in de strijd tegen het terrorisme. Het risico waarmee we nu geconfronteerd worden is de instorting van het Europees project." 

Dankwoord voor veiligheidsdiensten

Dankzij onze veiligheidsdiensten zijn al 160 potentieel gevaarlijke personen uitgeschakeld. Ik aanvaard niet dat onze veiligheidsdiensten worden geviseerd, en ik wil hen hier uitdrukkelijk bedanken voor hun werk, zoals in Verviers.

"Vastberaden en meedogenloos"

"Deze aanvallen vonden plaats in Parijs, zijn gepland in Syrië en zijn uitgevoerd door een Belgisch-Franse cel. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers. We denken aan de drie Belgische slachtoffers die hierbij zijn omgekomen. In dit parlement vertegenwoordigen we de diversiteit van onze bevolking. Laat ons onze verschillen overstijgen en ons verenigen. Meer dan ooit moeten we ons scharen achter onze fundamentele waarden."

"Parlement en regering hebben plicht om niet in deze val te stappen. Vastberaden en meedogenloos moeten we fanatisme bestrijden. Met respect voor de rechtstaat, zullen ze voor de rechter gebracht worden. De vrijheid om te leven is voor ons niet onderhandelbaar." 

Michel kreeg applaus op alle banken.

400 miljoen

De federale regering levert in 2016 een bijkomende budgettaire inspanning om de veiligheid te verhogen en de strijd tegen het terrorisme op te voeren. Er wordt 400 miljoen euro extra uitgetrokken. De 400 miljoen euro extra, waarvoor de begroting 2016 wordt geamendeerd, komt bovenop de 200 miljoen euro aan investeringen in veiligheid die in 2015 al zijn gerealiseerd, de 40 miljoen die was voorzien voor de Staatsveiligheid en de extra 100 miljoen die is vrijgemaakt voor Defensie.

Voor de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek wordt een actieplan aangekondigd, dat inzet op preventie en repressie.

Meer agenten?

Veel extra personeel krijgt de politie niet. Ons land telt nu immers al veel agenten per inwoner. “Het is niet de bedoeling dat we een politiestaat worden”, luidde het. Maar dat wil niet zeggen dat er geen extra personeel wordt vrijgemaakt voor de strijd tegen terrorisme. Bedoeling is van die strijd de prioriteit te maken en minder aandacht te besteden aan andere fenomenen. Daardoor kan er met agenten worden geschoven. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) beloofde gisteren de Brusselse burgemeesters het aantal federale agenten voor interventies in de hoofdstad te verdubbelen naar 40 overdag en 30 ’s nachts.

Terroristen opsporen via passagierslijsten

De Amerikanen willen het al lang: dat luchtvaartmaatschappijen gedetailleerde passagierslijsten doorspelen, zodat de overheid weet wie waar naartoe vliegt. Maar Europa stelde zich tot nu toe altijd terughoudend op. Jambon wil niet meer wachten om het in te voeren. Door de gegevens te analyseren, kan de handel en wandel van verdachte personen preventief worden gedetecteerd, luidt het.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S