Grootscheeps stadsproject op site Voortman

© Van Acker & Partners

Op de site Voortman, tussen de Blaisantvest, het Vogelenzangpark en Berouw, komt een grootscheeps stadsontwikkelingsproject. Naast een zorghotel zijn er 127 assistentiewoningen voor ­senioren, 49 privéwoningen en 20 appartementen gepland. De prachtige tuin met oude bomen en vijver blijft bewaard en wordt een wijkpark. Bouwheer is vzw De Lieve, die verbonden is met AZ Sint-Lucas.

Het stadsontwikkelingsproject Voortman komt op de terreinen van het AZ Sint-Lucas aan de Blaisantvest. Het zorghotel en de 127 assistentiewoningen vormen de kern. Een zorghotel is een centrum voor kortverblijf voor revalidatie of herstel na een ziekenhuisopname. Het zorghotel zal ook diensten leveren aan de assistentieflats.