Moordende bende Kaplan ontsnapt aan levenslange gevangenisstraf

Moordende bende Kaplan ontsnapt aan levenslange gevangenisstraf

Foto: Karel Hemerijckx

Leuven - Ahmet Kaplan (22), Berzan Kaplan (23), Ridvan Aras (23) en Rojhat Akgül (22) werden donderdagavond veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor de moord op Ziena Kemous. Zij doodden in de nacht van 21 op 22 juni 2012 de 22-jarige vrouw op de Kesselberg en haar nadien begraven in Heverleebos, telkens in Leuven.

Op de tiende dag van het proces opende Ben Pieters de debatten over de strafmaat. Die is helemaal geconcentreerd op de beschuldiging van moord. Lijkbestraffing is niet (meer) aan de orde omdat volgens artikel 61 van het strafwetboek bij een samenloop van een misdaad en een wanbedrijf alleen de misdaad wordt bestraft.

“Geen vrouwen mogen nog in hun val trappen”

“Deze moord werd weken voordien gepland, misschien wel maanden. Ze hebben die ook samen uitgevoerd. Met verliefdheid als aas werd Ziena in al haar onschuld in de val gelokt en ze is erin gelopen. Ze hebben haar lichaam moeten plooien om het in de put te krijgen. Dat doe je zelfs een dier niet aan. Ik was aanwezig bij de vondst van het lijk op 13 september 2012. Ik zag hoe ze daar lag, met opgetrokken armen en benen in een foetushouding. Hoe hulpeloos en eenzaam moet Ziena zich in haar laatste uren niet gevoeld hebben?”

“We moeten vermijden dat na Ziena nog andere vrouwen in dezelfde val trappen. De burgers van Vlaams-Brabant moeten zich zorgen maken om hun veiligheid. Dit was een laffe, heimelijke en doortrapte daad. Eerst zijn ze vriendelijk en lief. Maar als ze hun lusten hebben kunnen botvieren, valt hun charmante masker af. Dan grijpen ze terug naar Koerdisch gewoonterecht en drukken ze hun visie door.” Pieters verwees naar de afgeluisterde telefoongesprekken. Daarin zei Ahmet Kaplan over zijn ex-liefje en moeder van zijn kind letterlijk: “Die fucking depressieve Belg heeft me al genoeg problemen bezorgd”.

De procureur veegde alle mogelijke verzachtende omstandigheden van tafel. “Op enkele zaken voor de politierechtbank na hebben de beschuldigden een blanco strafregister. Maar moet dat niet de norm zijn? Hun jeugdige leeftijd kunnen we al evenmin inroepen als excuus. Op het moment van de feiten waren de daders 19 en 20 jaar oud. Dan moet je toch al het verschil tussen goed en kwaad kennen. Ik beschouw dat veeleer als een verzwarende omstandigheid.”

“Culturele achtergrond is geen motief”

Vervolgens spitste Pieters zich toe op de culturele achtergrond van de vier Belgen van Turks-Koerdische herkomst. “Onze samenleving heeft het recht om stop te zeggen: dit is de grens van onze tolerantie. Wij aanvaarden culturele achtergrond niet als motief.”

“Hun vrije wil was niet uitgeschakeld. Dus ze konden keuzes maken. Maar ze plaatsten hun eigen ego boven het slachtoffer en voerden een oneerlijke strijd. Voor u staan de hyena’s van Leuven. Dit is loslopend wild.” De procureur verwees ten slotte naar de favoriete drank van de beschuldigden. “Ze werpen vrouwen weg als een leeg blikje red bull.”

“We vragen geen medelijden, maar ook geen wraak”

Jan De Man, raadsman van Ahmet Kaplan, hekelde de beslotenheid van de Koerdische gemeenschap. “We moeten ons vragen stellen bij hun systeem met relaties en huwelijken binnen de eigen familie en het feit dat ze daarover niet kunnen of mogen praten. Als deze jongeren met hun ouders of oudere familieleden hadden kunnen praten over de explosieve situatie met Ziena, zou de moord allicht niet uitgevoerd zijn.” De Man pleitte voor zijn cliënt een straf onder de dertig jaar.

Dezelfde strafmaat bepleitten Tim Smet en Vic Van Aelst voor hun cliënt Berzan Kaplan. “Ik vraag geen medelijden”, zei Smet. “Deze mensen moeten bij het huisvuil worden gezet. Maar bestraffing mag nooit wraak zijn. Oog om oog en tand om tand hoort niet thuis in onze cultuur.” Zijn collega Van Aelst noemde de beschuldigden de generatie van de C-attesten. “Dit is inteelt van de zuiverste soort. Deze Koerden zijn niet in staat om vriendschapsbanden aan te knopen met Belgische meisjes. Deze allochtonen zijn flink gehandicapt. Maar we mogen hen niet op onze beurt gaan kruisigen.”

“Het moet een maatschappelijke les zijn”

Walter Van Steenbrugge, raadsman van Ridvan Aras, verzocht de jury en de voorzitter met aandrang om de problematiek van de gearrangeerde huwelijken expliciet in het arrest op te nemen. “Het moet een maatschappelijke les zijn. Zodat dit soort dwazigheden ophoudt te bestaan. We mogen niet oordelen vanuit een gebrek aan genade omdat het in de buik van de maatschappij op dit moment goed aankomt. Kies niet voor wraak maar voor herstel. Ik vraag om de straf zo laag mogelijk te houden.” De massaal aanwezige Koerden in de zaal onthaalden Van Steenbrugge op applaus. Voorzitter Hartoch greep onmiddellijk in. “De volgende met plannen om te applaudiseren mag nu al vertrekken.”

In zijn pleidooi over de schuldvraag had Sven Mary dinsdag gezegd dat dit niet het proces is van samen uit samen thuis. Omdat zijn cliënt Rojhat Akgül veel minder betrokken zou zijn. Dat Akgül ook schuldig werd bevonden aan moord kwam hard aan. “Ik vraag een straf met uitstel, tussen vijf en vijftien jaar. De eerste probatiemaatregel moet zijn om geen contact meer te hebben met de familieleden. De samenhorigheid van de familie is immers het grootste probleem.”

 

Corrigeer

NIEUWS