SP.A en en Open VLD zien ondanks open brief geen reden om euthanasie bij psychisch lijden te schrappen

SP.A en en Open VLD zien ondanks open brief geen reden om euthanasie bij psychisch lijden te schrappen

Foto: Fotolia

De afgelopen twee jaar overleden zo’n 50 mensen na euthanasie op basis van ondraaglijk psychisch lijden. ‘Dat zijn er 50 te veel’, zeggen 65 professoren, psychiaters en psychologen in een open brief in De Morgen. Politici van Open VLD en SP.A reageren afwijzend.

‘Laten we duidelijk zijn: psychisch lijden is reëel en kan minstens even zwaar zijn als lichamelijk lijden’, stellen Ariane Bazan (klinisch psychologe ULB), Gertrudis Van de Vijver (filosofe UGent) en Willem Lemmens (ethicus Universiteit Antwerpen), die de open brief schreven in naam van 65 professoren, psychiaters en psychologen.

‘Specifiek is evenwel dat je enkel kan steunen op het woord van degene die lijdt om het in te schatten. (...) Wanneer we psychisch lijden, zijn we er veelal van overtuigd dat er geen andere toekomst meer mogelijk is. Het is vaak precies deze gedachte die een mens de dieperik in duwt, want zolang er perspectief is, kan men meestal bijzonder veel aan.’

Objectivering

‘Men zou immers verwachten dat deze ongeneeslijkheid onderbouwd wordt met bijvoorbeeld aanwijzingen van een organisch letsel of van weefselschade, met andere woorden, met factoren onafhankelijk van wat er subjectief inzake de ziekte gevoeld en gedacht wordt. Dergelijke objectivering is bij psychisch lijden problematisch’, aldus de professoren.

Net omdat er geen objectieve criteria zijn om vast te leggen hoe erg het psychische lijden van een persoon is, zijn de ondertekenaars van de open brief, net zoals bij hun pleidooi in de Artsenkrant in september, gealarmeerd door deze ‘toegeving van de wet’ en nemen ze op het einde van hun brief opnieuw een vlijmscherp standpunt in:

‘Wij vinden dat deze situatie intrinsiek verbonden is met het gegeven van een wet die stoelt op subjectieve criteria. Daarom dringen wij erop aan om het toelaten van euthanasie op basis van louter psychisch lijden uit de huidige wetgeving te schrappen.’

Open VLD noch SP.A ziet reden om euthanasiewet terug te schroeven

Open Vld en sp.a zien geen reden om de euthanasiewet terug te schroeven. "Zelf meester zijn van je eigen leven en een stuk ook over je eigen dood, is iets waar ik als liberaal 100 procent achter sta", zei Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten in De Ochtend (Radio 1). Ze benadrukt dat het om heel complexe en langdurige psychiatrische gevallen gaat, en niet om een depressie. "Die twee debatten aan mekaar koppelen, is veel te kort door de bocht", luidt het.

Net als Kamerlid Karin Jiroflée (SP.A) wijst ze erop dat zelf kunnen beschikken over je leven, mensen vaak opnieuw terug kracht en perspectief geeft. "Veel mensen stellen een wilsverklaring op omdat het hen rust geeft", weet Jiroflée. Ook volgens haar "verliezen de auteurs uit het oog dat het allemaal ging om mensen die allerlei therapieën hebben doorlopen en al jaren in de psychiatrie zitten".

Ze merkt ook op dat het taboe rond psychisch lijden aan het verdwijnen is en er meer over wordt gepraat. Ondraaglijk psychisch lijden uit de wet schrappen zou voor de SP.A'ster dan ook een stap terug zijn in het hele debat.

Op het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wilde men geen commentaar kwijt. Het gaat om een ethische kwestie, waarover de minister het debat aan het hele parlement wil laten, luidt het.
 

Corrigeer

NIEUWS