Vrees voor aanslag op Grote Markt

Terreurniveau opgetrokken wegens “concrete dreiging” in hoofdstad

Terreurniveau opgetrokken wegens “concrete dreiging” in hoofdstad

Foto: Photo News

Brussel - De verhoging van het dreigingsniveau voor de Brusselse Grote Markt, de politiekantoren in de buurt en de militairen en agenten in de Brusselse agglomeratie is gerechtvaardigd, omdat er “concrete bedreiging” bestond voor een aanslag “in dezelfde stijl als de aanslagen in Parijs”. Dat staat in een interne nota van de Brusselse politiecommissariaten die dinsdag werd verstuurd.

Het orgaan dat het dreigingsniveau in België analyseert, verhoogde maandagavond het dreigingsniveau voor de Brusselse politiekantoren en de Grote Markt van 2 naar 3. Wat de concrete gevolgen van deze verhoging zijn op de werking van de Brusselse politiezones kon Peter Mertens van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken dinsdag niet zeggen.

Maar een interne nota werpt een beter licht op enkele voorzorgsmaatregelen die agenten en commissariaten moeten nemen. Een Quick Respons Team (QRT) staat paraat om in te grijpen in geval van “ernstige bedreigingen of terroristische situaties”. Patrouilles die normaal uitgevoerd worden door één agent zullen nu door twee agenten uitgevoerd worden, van wie minstens één gewapend is. Wie toch alleen op pad moet, doet dit in burgerkledij én zal eveneens gewapend zijn. Ook het personeel aan het onthaal zal gewapend zijn.

Dienstwapen

Naar het dragen van het dienstwapen buiten de diensturen bleek in januari, na de inval van de politie in Verviers, al een sterke vraag te bestaan. Agenten die dit wensen, krijgen de toelating om hun wapen te dragen tijdens hun verplaatsing tussen woonplaats en werk. Maar de korpschef moet hiervoor zijn toelating geven. Tot slot is het verboden om te roken voor de politiegebouwen.

Corrigeer

MEER NIEUWS