Welke auto’s mogen Antwerpen gratis in en welke moeten straks betalen?

Welke auto’s mogen Antwerpen gratis in en welke moeten straks betalen?

Foto: Photo News

Antwerpen -

Vanaf 1 februari 2017 is het zover. Dan voert Antwerpen als eerste stad in ons land de lage-emissiezone in. Een op de vijf Belgische wagens is dan niet langer welkom in de binnenstad, tenzij daarvoor betaald wordt. Een ingrijpende maatregel die de luchtvervuiling moet terugdringen. Hoewel de stad vanaf volgende maand start met een uitgebreide informatiecampagne, brengen we nu al een antwoord op de tien belangrijkste vragen die inwoners en bezoekers van de lage-emissiezone zich stellen.

1. Waarom voert Antwerpen een lage-emissiezone (LEZ) in?

Het Antwerpse stadsbestuur is ervan overtuigd dat de LEZ de luchtvervuiling in het centrum gevoelig zal indijken en de uitstoot van fijn stof en roet tegen 2020 met enkele tientallen procenten zal terugdringen.

2. Waar in Antwerpen ligt de lage-emissiezone?

De zone is in grote lijnen afgebakend binnen de Antwerpse Ring, met een kleine uitstulping op Linkeroever, zoals het kaartje hieronder aangeeft.

Lees verder onder de kaart

3. Hoe weet ik of mijn auto te oud is om gratis de zone in te rijden?

Het hangt af van de brandstof die je wagen verbruikt. Benzineauto’s kunnen probleemloos gratis de LEZ in- en uitrijden, tenzij ze voor 1992 voor het eerst in gebruik werden genomen en nu dus ouder zijn dan 24 jaar.

Dieselauto’s worden sneller getroffen. Als je model jonger dan 10 jaar is, hoef je je geen zorgen te maken. Wie een diesel bezit die dateert van voor 2005 gaat best individueel na hoe het zit. Dat kan bijvoorbeeld op de website van antwerpen.be via de test uw voertuig-module.

In grote lijnen maken dieselwagens die voor 2000 in het verkeer werden gebracht weinig of geen kans om de zone binnen te mogen. Voor dieselwagens van een geboortejaar tussen 2001 en 2005 die beantwoorden aan de Euro 3-norm (na te gaan op het inschrijvingsbewijs) kan het wel, als een roetfilter wordt geplaatst.

4. Hoeveel auto’s hebben een probleem?

Alles samen schat de stad Antwerpen dat 8000 à 9000 van de binnen de zone ingeschreven 75.000 wagens te oud zijn en nog eens 8000 wagens een roetfilter zullen moeten laten plaatsen. Minstens 1 op 5 van de wagens van de inwoners van Antwerpen-Centrum heeft dus een probleem.

5. Wat kost het plaatsen van een roetfilter?

Een roetfilter kost volgens de VAB 600 tot 2500 euro, plaatsing inbegrepen. De overheid betaalt echter een bedrag tot 600 euro terug, zodat ie een beetje uitkijkt in principe niets extra hoeft te betalen.

VAB wijst er wel op dat de roetfilter na 3 jaar wettelijk niet meer voldoet en er dus vanaf 2020 toch een nieuwe wagen moet worden gekocht.

“Bovendien werken roetfilters die niet in de productiefase werden ingebouwd nauwelijks”, merkt Maarten Matienko op. De stad Antwerpen betwist dit.

6. Ik woon niet in Antwerpen maar wil een dagje komen shoppen met een oude wagen. Wat kost dat?

Wie met een Euro3-diesel rijdt - grofweg een wagen van een bouwjaar tussen 2000 en 2005 - koopt ten laatste de dag voordien online een tijdelijk toegangsbewijs. Voor gewone wagens kost dit 20 euro per dag of 30 euro per week. Wie 350 euro betaalt, mag het hele jaar de stad in. Voor bestelwagens en kleinere busjes liggen de bedragen tussen 25 euro per dag en 970 euro per jaar. Voor vrachtwagens en grotere bussen tussen 30 euro per dag en 1380 euro per jaar.

Wie met een nog oudere wagen rijdt, kan zich behelpen met een dagpas. Die kost 35 euro per dag en kan in de zone zelf worden aangekocht aan een parkeerautomaat. Dat mag tot 24 uur na het binnenrijden van de LEZ. Let wel, deze oudere voertuigen mogen daar maar 8 keer per jaar gebruik van maken.

7. Zijn oudere inwoners van Antwerpen de grootste pineut?

Volgens de VAB wel omdat vooral senioren in oude, vervuilende auto’s rondtuffen. De automobilistenorganisatie rekende uit dat 1850 vijfenzeventigplussers die in Antwerpen wonen binnen de LEZ-grenzen rechtstreeks getroffen worden.

“Zij zullen gedwongen worden een nieuwe wagen te kopen”, aldus de VAB. “Dat is discriminerend, omdat net zij voor de minste vervuiling zorgen omdat ze zo weinig kilometers afleggen. Senioren hebben ook niet altijd de centen om een andere wagen aan te schaffen en belanden zonder auto vaak in een sociaal isolement.”

De stad Antwerpen is het daar niet mee eens: “Dit plan is precies in het leven geroepen voor de meest gevoelige inwoners “, zegt Matthias Janssens, adviseur van de schepen van Leefmilieu. “Vooral kinderen, zieken en senioren ondervinden de grootste hinder van de luchtverontreiniging. Ze worden er letterlijk ziek van of sterven eraan”.

De stad wil de senioren ook stimuleren om hun oude diesel te verkopen en een tweedehandsbenzinewagen te kopen.

8. Hoe zal de stad controle uitoefenen op het naleven van het plan?

De controle gebeurt door ANPR-camera’s, die nummerplaten van voorbijrijdende auto’s herkennen. “Dat netwerk van camera’s wordt aan de toegangswegen maar ook in de zone zelf uitgebouwd in de loop van 2016”, aldus het kabinet Leefmilieu.

“De pakkans is groter dan 90 procent. Wie een overtreding begaat krijgt achteraf een boete opgestuurd van 125 euro en later 150 euro per inbreuk”.

9. Krijgen toeristen een voorkeurstarief?

Neen. Zij kunnen wel gebruikmaken van het weektarief van 30 euro (voor een personenwagen).

Hotels worden ook niet verplicht in hun brochures of aan hun klanten melding te maken van het lage-emissieplan.

10. Heeft dit plan veel zin?

De VAB is sceptisch. “Studies in buitenlandse steden, waar een dergelijk systeem al bestaat, wijzen uit dat de luchtvervuiling maar met hooguit 5 procent vermindert”, zegt Maarten Matienko.

“Bovendien hebben stedelijke omgevingen niet zozeer van fijn stof te lijden maar vooral van de uitstoot van Nox ( een verzamelnaam van verschillende stikstofoxyden, red.) . En die komen evengoed uit de uitlaten van nieuwe dieselwagens als van oude. Beter zou zijn pendelaars te verplichten hun wagen aan de rand van Antwerpen te laten staan”.

“Het is geen of-of maar een en-en verhaal”, zegt Matthias Janssens van het Antwerpse bestuur. “De lage-emissiezone is maar een onderdeel van een veel ruimer verkeersbeleid van de stad. Zo werken we verder aan de vertramming van Antwerpen, de uitbreiding van de park & ride-zones en ons fietsersproject”.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees