“Cursus omgaan met vrouwen voor asielzoekers is naïef”

“Cursus omgaan met vrouwen voor asielzoekers is naïef”

Foto: BELGA

Het Vlaams Belang is bepaald niet onder de indruk van het voornemen van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) om asielzoekers een les in seksuele opvoeding te geven na de massale aanranding van vrouwen door allochtonen in Keulen.

Kamerlid Barbara Pas spreekt in een mededeling van “een vrijblijvende vorm van symptoombestrijding. Wie denkt dat eeuwenlange, tribaal- en godsdienstig geïnspireerde vrouwenmishandeling even kan ongedaan gemaakt worden met een les in seksuele opvoeding, geeft blijk van een verbijsterende naïviteit.”

Het Vlaams Belang eist dat criminele asielzoekers onmiddellijk teruggestuurd worden naar hun landen van herkomst. De ‘sanctie’ die nu door minister Jan Jambon wordt voorgesteld, de overplaatsing van een open naar een gesloten opvangcentrum in afwachting van de goedkeuring van hun dossier, is een lachertje, luidt het.

Voor de partij heeft het ook geen enkele zin om asielzoekers een cursus te geven om respectvol met vrouwen om te gaan, terwijl de Vlaamse regering onder impuls van Liesbeth Homans (N-VA) 50 nieuwe moskeeën gaat subsidiëren waar exact het tegenovergestelde wordt gepredikt.

Corrigeer

MEER NIEUWS