Aantal eenoudergezinnen fors gestegen in vijf jaar tijd

OVERZICHT. Klassiek gezin verdwijnt in Vlaanderen

OVERZICHT. Klassiek gezin verdwijnt in Vlaanderen

Foto: ss

Het aantal alleenstaande ouders in Vlaanderen is de afgelopen vijf jaar met vijf procent gestegen. In ruim één op de vier gezinnen is het ondertussen mama of papa alleen die de boel runt. “En dus ook alleen de rekeningen moet betalen. En dat maakt hen heel kwetsbaar om in de armoede te belanden”, zegt Nathalie Debast, OCMW-specialist bij de VVSG.

Met 225.000 zijn ze ondertussen in Vlaanderen, de gezinnen waar mama of papa alleen de kinderen grootbrengt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de FOD Economie. Het aantal alleenstaande ouders stijgt fors: plus vijf procent in vijf jaar tijd.

Bekijk hier de cijfers van uw gemeente:

“Dat komt omdat er veel meer mensen dan vroeger hun huwelijk of hun relatie afbreken”, zegt demograaf Jan Surkyn (VUB). “Ze komen dus alleen te staan, of ze dat nu zelf gewild hebben of niet. Die steeds groter wordende groep bestaat veruit voor het grootste gedeelte – zo’n tachtig procent – uit vrouwen. Want wanneer een relatie of huwelijk beëindigd wordt, zijn het toch nog altijd het vaakst de vrouwen die de zorg voor de kinderen op zich nemen.”

Lees verder onder de grafiek

 

Vooral alleenwonenden

Het gaat om een zeer kwetsbare groep voor wie armoede om de hoek loert, zegt Nathalie Debast, OCMW-specialiste bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Je zal maar drie kinderen hebben en het plots allemaal alleen moeten beredderen: blijven werken of een opleiding volgen, opvang zoeken voor de kinderen. Je kosten voor elektriciteit en dergelijke blijven even hoog. En uit alle onderzoeken blijkt ook dat er zeer vaak problemen zijn met de betaling van alimentatiegeld. Het is een weinig benijdenswaardige positie. Dat zien wij ook bij de OCMW’s: de groep alleenstaande vrouwen met kinderen die daar langskomt voor een leefloon, neemt sterk toe.”

De OCMW’s zetten nu ook veel meer dan vroeger in op activatie van die vrouwen. “Vroeger lieten we hen de tijd, net na de relatiebreuk. Maar nu gaan we hen sneller steunen en aanzetten om bijvoorbeeld een opleiding te volgen, of komen we ook al sneller tussen in de kosten voor kinderopvang.”

De cijfers van de FOD tonen dat het allerklassiekste gezin, een getrouwd koppel met kinderen, fors van zijn pluimen verliest. Er zijn er nog 641.297 in Vlaanderen, ruim vijf procent minder dan vijf jaar geleden.

Veruit de grootste categorie in de Vlaamse huishoudens vormen nu de “alleenwonenden”: mensen die niet getrouwd of samenwonend zijn en geen kinderen in huis hebben.

Corrigeer

MEER NIEUWS