Peumans vraagt Bourgeois om minister Weyts op de vingers te tikken

 Peumans vraagt Bourgeois om minister Weyts op de vingers te tikken

Foto: BELGA

Uit een gelekte brief van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) aan Vlaams minster-president Geert Bourgeois blijkt dat partijgenoot en minister Ben Weyts zijn rol in het parlement niet naar behoren invult. Peumans vraagt aan Bourgeois om Weyts op de vingers te tikken.

Om de werking tussen het parlement en de regering te stroomlijnen, zitten Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans en regeringsleider Geert Bourgeois op geregelde tijdstippen samen. Bedoeling is dan vooral om wederzijdse werkafspraken te maken.

Dat gebeurde ook na een gesprek op woensdag 13 januari. In een brief van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans aan Bourgeois van 18 januari staan de toen gemaakte afspraken netjes opgelijst. Persagenschap Belga kon die brief inkijken. In de brief staat ook opvallende kritiek van Peumans aan het adres van N-VA-minister Ben Weyts.

“Weyts moet vragen respecteren”

Zo kan het voor Peumans bijvoorbeeld niet door de beugel dat Weyts zelf communiceert over zaken die zijn opgevraagd door parlementsleden. Peumans suggereert ook dat Weyts niet alle parlementsleden op dezelfde manier informeert.

‘U (Bourgeois, red.) zal minister Weyts er nogmaals op wijzen dat hij het initiatiefrecht van een vraagsteller moet respecteren tot het embargo op de verspreiding van het antwoord is verstreken en dat hij alle volksvertegenwoordigers, zowel van meerderheid als van oppositie, op dezelfde manier moet informeren.’

Opvallende voorstellen

Naast een reeks kleinere praktische en technische afspraken is er ook sprake van enkele opvallende voorstellen. Zo blijkt dat Bourgeois heeft voorgesteld om de formule van de traditionele 11 juliviering in Brussel bij te sturen. De traditie wil dat het Vlaams Parlement een viering organiseert in het Brusselse stadhuis. Naast een toespraak van de parlementsvoorzitter neemt dan ook een schepen van de stad Brussel het woord.

Bourgeois heeft nu voorgesteld de viering mee te laten organiseren door de regering en om het Brusselse stadhuis in te ruilen voor een andere locatie, bijvoorbeeld de KVS. Die piste is niet helemaal nieuw, maar omwille van het symbolische karakter van de locatie heeft men in het verleden vastgehouden aan het Brusselse stadhuis. Het voorstel van Bourgeois zal worden voorgelegd aan het Uitgebreid Bureau van het parlement, zeg maar het orgaan dat verantwoordelijk is voor het politieke bestuur van het parlement.

Fiscale hervormingen

Peumans hamert er in de brief aan Bourgeois ook nog eens op dat ‘grondige fiscale en andere hervormingen’ niet meer mogen afgehandeld worden via het programmadecreet, het decreet dat de begroting begeleidt. Het is een nagel waar Peumans al langer op klopt. Bij het laatste programmadecreet ging het dan vooral over de hervorming van de verkeersfiscaliteit en de invoering van de Vlaamse energieheffing of ‘Turteltaks’.

In de brief staat tot slot nog te lezen dat het geactualiseerde samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap zal ondertekend worden op 24 februari in het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse regering.

Corrigeer

NIEUWS