Renovatie 15e-eeuwse Groot Vleeshuis kan nog jaren op zich laten wachten

Renovatie 15e-eeuwse Groot Vleeshuis kan nog jaren op zich laten wachten

Beelden van het jeneverfestival in het Groot Vleeshuis vorig jaar. Foto: David Van Hecke

Gent -

De broodnodige renovatie van het Groot Vleeshuis, een beeldbepalend middeleeuws gebouw in de Gentse binnenstad, zal allicht niet de eerstkomende vijf jaar gebeuren. De Gentse schepen van Facility Management Martine De Regge (sp.a) zegt wel dat het college volgende week een bestek zal goedkeuren voor een aantal dringende herstellingswerken op het dak.

In het Groot Vleeshuis is een promotiecentrum voor Oost-Vlaame streekproducten ondergebracht. Het vijftiende-eeuwse gebouw heeft een indrukwekkend dakgebinte en is daardoor een belangrijke toeristische trekpleister, vrij en gratis toegankelijk. “Het dak lekt echter al gedurende meerdere jaren en op diverse plekken, met het risico op blijvende structurele schade aan het beschermde monument”, zegt raadslid Greet Riebbels (sp.a), die het probleem eerder ook al op de gemeenteraad aankaartte.

Martine De Regge (sp.a), de Gentse schepen van Facility Management, zegt dat het hele gebouw gerenoveerd moet worden, met uitzondering van het dakgedeelte vooraan, ongeveer een kwart van het dakoppervlak. Vorig jaar werd een ontwerper aangesteld om het restauratiedossier op te stellen voor het gedeelte dat nog niet werd gerestaureerd, maar door een klacht van één van de indieners moest de beslissing ingetrokken worden. De nieuwe architectuuropdracht zal echter de komende weken opnieuw voorgelegd worden.

Omdat 80 procent van de kosten gesubsidieerd kan worden, zal ook daar een dossier voor worden ingediend. “We moeten vaststellen dat er, na het indienen van het restauratiedossier, zeer lange wachttijden zijn, alvorens de subsidies worden toegezegd. Vijf jaar en langer is geen uitzondering”, aldus De Regge.

Het Gentse schepencollege beslist volgende week wel over een gunningsdossier voor een dringende herstelling, zodat die werken kortelings opgestart kunnen worden.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees