Slechte punten voor schepen Watteeuw: “De parkeerdruk is veel te hoog”

Slechte punten voor schepen Watteeuw: “De parkeerdruk is veel te hoog”

Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw: “De moeilijke momenten tonen aan hoe noodzakelijk goede informatie en coördinatie van werken is.” Foto: fvv

Gent -

De hele week maakte De Gentenaar het rapport van Gent en de randgemeenten. Parkeren, trottoirs en verkeersveiligheid krijgen slechte punten van Gentenaars. Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw (Groen) heeft met zijn mobiliteits-, circulatie- en parkeerplan de lijnen uitgezet voor de toekomst.“Er staat enorm veel op stapel. Maar de versnippering van alle wegbeheerders maakt het zeer moeilijk.”

De grote plannen van Filip Watteeuw staan na drie jaar op poten. Maar ondertussen loopt het verkeer moeilijk. Parkeren komt als het grootste probleem naar voren uit onze iVox-enquête bij 1.800 Gentenaars. Meer dan de helft van de bevraagden vindt dat het beleid dat slecht aanpakt. De slechtste score van alle vragen.

“Dat verbaast mij niet”, zegt Filip Watteeuw. “De parkeerdruk is inderdaad hoog. Dat kan ook niet anders met het aantal auto’s dat er de voorbije tien jaar is bijgekomen. Daarom beginnen we in mei met de uitrol van het Parkeerplan, waarmee we volop de kaart van de bewoners trekken.”

Zal dat plan de parkeerdruk doen dalen?

“De parkeerzones worden logischer afgebakend. Er komen meer bewonersplaatsen. En gebieden waar de druk nu hoog is, zoals de Brugse Poort, Gentbrugge en Sint-Amandsberg, krijgen voor het eerst een parkeerregime. Gebieden met een blauwe zone worden betalend voor bezoekers. De parkeerdruk voor bewoners moet dalen. En in het centrum zal er meer rotatie zijn. Dat is goed voor de handelaars.”

Corrigeer

Vul je postcode in en ontdek de scores van jouw gemeente: