Iedereen wil Antoon Verschoot ereburger van Ieper maken

Antoine Verschoot blies 61 jaar lang trouw The Last Post. Foto: thv

Ieper -

De gemeenteraad van Ieper zal maandag beslissen over het ereburgerschap van Antoine Verschoot (90) die 61 jaar lang trouw de Last Post blies."Hij heeft zich uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt voor deze stad en haar uitstraling.”

De roep in Ieper om van ‘Tone’ de tiende ereburger in de geschiedenis van de vredesstad Ieper te maken, weerklinkt al luid sinds de man op 12 december definitief afscheid nam van de dagelijkse ceremonie onder de Menenpoort. Verschillende Ieperlingen stuurden een brief naar het stadsbestuur met de uitdrukkelijke vraag om de negentigjarige klaroenblazer het ereburgerschap toe te kennen. Nu volgt ook het initiatief uit politieke hoek.

“SP.A onderschrijft de vraag van zoveel inwoners om Antoine het ereburgerschap bij leven toe te kennen. Het moeten niet altijd de groten der aarde zijn die zich dit voorrecht mogen laten welgevallen, integendeel. Wij vragen ons dan ook af waarom de stad talmt”, zegt Philip Bolle.

Maar ook fractieleider Jan Breyne (CD&V/N-VA) plaatst het punt op de agenda, waardoor het maandag al goedgekeurd kan worden. “Het komt deze raad toe om het ereburgerschap van de stad toe te kennen aan mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor deze stad en haar internationale uitstraling. Met deze indrukwekkende staat van dienst is Antoon Verschoot toch wel het symbool geworden van de trouw van de Ieperse bevolking aan de herinnering van de Eerste Wereldoorlog. Ik hoop dan ook dat de gemeenteraad dit voorstel unaniem goedkeurt. Het zou een duidelijke blijk geven van de waardering voor deze prestatie en terzelfdertijd nogmaals het Ieperse karakter van de Last Post-plechtigheid beklemtonen. Bij uitbreiding worden ook alle huidige en vroegere collega-klaroeners geëerd die instaan voor deze Ieperse plechtigheid sinds 1928.”

Antoine Verschoot, door velen het ‘monument onder het monument’ genoemd, zou de tiende ereburger van de stad zijn na Karel Steverlynck, Jaime Picanol, Henri Materne, Philippe Leclercq, generaal Stanislas Maczek, Marcel Stévigny, Everard Jamin, Bob Geldof en Jean-Marie Duvosquel. “Je ziet, we gooien niet met die titels. Antoine zou de eerste echte Ieperling zijn die de titel krijgt, al hadden Steverlynck en Picanol die in 1954 de eerste ereburgers werden ook hun domicilie in de vredesstad.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio