Dit zijn de meest absurde Belgische wetten

Dit zijn de meest absurde Belgische wetten

Foto: De Gentenaar

De Belgische wetgeving is soms heerlijk absurd. Wist u bijvoorbeeld dat volgens de wet niemand uw laatste koe, varken en 24 kippen mag afpakken. Dat je als straatmuzikant beboet kan worden als je vals zingt? Of dat uw honden, paarden en ossen kunnen opgevorderd worden om militaire voertuigen voort te trekken?

De gemeenten waar op zondag nog een maaiverbod geldt, ze zijn schaars geworden. Ook in Sint-Katelijne-Waver mag voortaan het gras worden afgereden op de dag des Heren. Een duidelijke trend, zo zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

De Belgische wetboeken en reglementen zijn complex opgesteld. Omdat de meeste wetten en regels gewoon zo complex zijn. Dat komt omdat ze oud zijn en vaak achterhaald. Jogchum Vrielink, onderzoeker aan het Instituut voor Constitutioneel Recht aan de KU Leuven, verdiepte zich in de Belgische wetboeken om er de meest absurde wetten en regels uit te halen. Maar ook gewezen kafka-bestrijder Vincent van Quickenborne liet als staatssecretaris van Administratieve Vereenvoudiging een aantal wetten schrappen omdat ze absoluut niet meer van deze tijd waren. Een overzicht:

Belgische driekleur is rood-geel-zwart. Iedereen kent onze nationale driekleur in zwart, geel en rood. Vreemd genoeg bepaalt artikel 193 van de Grondwet dat de Belgische Natie de kleuren rood, geel en zwart heeft gekozen. Dat dateert van de periode na 1830. Nadien nam niemand de moeite om de ontwerp-Grondwet te herzien of aan te passen.

Militairen mobiliseren in Congo. In 1960 riep de Belgische kolonie Congo de onafhankelijkheid uit. Toch kan onze koning vandaag nog altijd alle maatregelen nemen, zo zegt de wet, om de militairen te mobiliseren in Belgisch Congo.

Niemand mag uw laatste koe, varken en 24 kippen afnemen. Het Gerechtelijk Wetboek voorziet een lijst van goederen die in beginsel niet in beslag mogen worden genomen door een deurwaarder (art. 1408) om zo uw minimale levensvoorwaarden te waarborgen. Zo bepaalt de lijst dat een “een koe, of twaalf schapen of geiten” niet vatbaar zijn voor beslag. Ook het laatste (of enige) varken “en vierentwintig dieren van de hoenderhof ” mogen niet in beslag worden genomen. Ook moet er voldoende eten gelaten worden om de dieren een maand te kunnen voederen.

Vals zingen is strafbaar. Zowat voor alles, de gekste dingen eerst, kan u een GAS-boete krijgen. Het zijn gemeenten of steden zelf die bepalen wat er in hun gemeente of stad kan en waar je een Gemeentelijke Administratieve Sanctie voor riskeert. Zo kunnen in Leuven straatmuzikanten worden beboet als ze vals spelen of zingen. Of voor het schudden aan struiken of bomen. Artikel 47 van het gemeentelijke reglement van Lede (Oost-Vlaanderen) bepaalt dat balspelen en andere spelen enkel zijn toegelaten op een openbare plaats die daartoe door het gemeentebestuur speciaal werd aangeduid. Op andere openbare plaatsen is dit enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen. Wie op straat wil voetballen, zou dus eerst een schriftelijk toelating moeten aanvragen...

Honden, paarden en ossen kunnen opgevorderd worden voor militaire doeleinden. Een bepaling in een militair reglement uit 1939 zegt dat trekdieren kunnen opgeëist worden om militaire voertuigen voort te trekken.

Enkel bejaarden, mindervaliden, vrouwen en kinderen mogen oogstresten oprapen. Het Veldwetboek van 1866 bepaalt wie aardappelen of andere gewassen mag oprapen die op het veld bleven liggen na de oogst. Mannen wordt uitgesloten. Enkel vrouwen, kinderen, bejaarden en mindervaliden mogen aardappelen rapen.

Maximaal 25 procent buitenlandse bieren. Ook op de website 'Stupid Laws' (domme wetten) staan enkele merkwaardige Belgische wetten. Zo mag een café niet meer dan 25 procent buitenlandse bieren op de kaart hebben staan.

Wet gepubliceerd die andere wetten afschaft

In 2005 werd, voor het eerst in 175 jaar, een wet gepubliceerd die andere wetten afschafte. Met dank aan Vincent Van Quickenborne, toen staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. Wat werd er toen zoals uit de wet gehaald?

Blindenstok: de voorafgaande machtiging die een blinde of slechtziende van de burgemeester nodig had om een blindenstok te mogen hebben.

Affiches: het verbod voor niet-overheden om affiches te maken met zwarte letters op een witte achtergrond.

Ontuchtige publicaties: de wet van 1936 op het invoeren van buitenlandse ontuchtige publicaties (lees buitenlandse porno)

Dokter-apotheek: de wet van 1967 die het mogelijk maakte dat huisartsen zelf als apotheker handelden en dus zelfs pilletjes en siroopjes verkochten. Die wet dateerde uit een periode toen er nog onvoldoende apothekers waren in ons land.

Homofiele schoonbroers: de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek die het onmogelijk maakten dat homofiele schoonbroers en lesbische schoonzussen met elkaar in het huwelijk zouden konden treden.

Tweegevecht: ook het prehistorische duel werd geschrapt. In die wet van 8 januari 1841 stond dat degenen die in zo’n tweegevecht betrokken waren, milder werden gestraft dan zij die in een ordinair straatgevecht waren gewikkeld.

Duiven: ook het verbod voor buitenlanders om duiven te houden, werd geschrapt. Als je als inwijkeling de wens koesterde om te integreren door de rangen te vervoegen van Belgische duivenmelkers, dan mocht dat (officieel) niet, tenzij je een bijzondere machtiging kreeg van de minister van Justitie.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees